Maselis

ROESELARE: Jong CD&V Roeselare reikt donderdag 21 november om 18u30 voor het eerst een Oranje Duim uit aan ‘Younited Roeselare’, voorheen bekend als de Belgian Homeless Cup. Met de Oranje duim wil Jong CD&V Roeselare verenigingen, personen of initiatieven die een warm hart hebben voor onze stad extra in de kijker zetten en een duwtje in de rug geven.

Op 1 januari 2020 neemt directeur Kris Pouseele na een carrière van ruim 25 jaar afscheid van het Roeselaarse Klein Seminarie. Naar aanleiding hiervan werd in de Spil een dankfeest georganiseerd.

Op maandag 18 november bedankten alle leerlingen van het Klein Seminarie hun directeur voor zijn 25-jarig engagement in dienst van het Klein Seminarie. Alle leerlingen verzamelden in De Spil, waar ze hun directeur opwachtten voor een verrassingsnamiddag.
Op initiatief van de leerlingenraad werd de directeur op originele wijze – en via livestream te volgen – ontvoerd naar het podium van het cultuurcentrum waar hem een warm onthaal wachtte. Leerlingen van het presidium namen de puike presentatie van de namiddag voor zich.
Wannes Cappelle van het Zesde Metaal bracht een solo-optreden en de leerlingen overhandigden dir. Pouseele een ingekaderde tekst waarmee ze hun dankbaarheid betuigden. De presentatie van dit geschenk hiervan gebeurde vooraf via een video-opname waarin alle leerlingen van de school én de school zelf in beeld werden gebracht.

(Foto Facebook Klein Seminarie)

ROESELARE: Op dinsdag 19 november ging het eerste mediacafé van Arkorum door op de zolder van basisschool De Mozaïek. De mediacel van de scholengroep nodigde alle leerkrachten uit van de 18 scholen om samen ideeën op te doen omtrent media en techniek. Daarvoor haalden ze de mosterd uit eigen rangen en werden een aantal externe partners uitgenodigd. Lesgevers konden kennis maken met allerhande toepassingen rond computationeel denken, virtual reality, escape rooms, i-Pad onderwijs, online lesmateriaal, het beeldarchief en nog veel meer. De drie ICT coördinatoren zetten hun beste beentje voor samen met enthousiaste lesgevers. Ook Arhus was aanwezig en presenteerde zijn media aanbod naar de basisschool. Politiezone RIHO informeerde omtrent cyberveiligheid en sexting. Een kleine honderd gemotiveerde leerkrachten tekenden present en sloten de avond af met een drankje en een gezellig samenzijn.
Een mooi voorbeeld van collegiale professionalisering op niveau van de scholengroep. De mediacel evalueert de eerste editie en start alvast met de voorbereiding van een volgend mediacafé.

Op zondag 24 november vindt in de Sint-Amandskerk de tweede editie van Lokaal Boetiek Roeselare plaats. Op Lokaal Boetiek koop je juwelen, handtassen, accessoires, … rechtstreeks van Belgische makers. ‘We zijn heel fier op de kwaliteit en diversiteit van ons aanbod’, zegt Sjarel Buysschaert van Lokaal.

Lokaal Boetiek is een organisatie van Lokaal. Lokaal is bekend van Lokaalmarkt, een wekelijkse boerenmarkt met bar en kinderatelier. ‘Op Lokaalmarkt brengen we boeren en consumenten rechtstreeks met elkaar in verbinding’, zegt Sjarel Buysschaert van Lokaal. ‘Met Lokaal Boetiek doen we hetzelfde met mensen die met een ambacht bezig zijn.’

(Ingestuurde foto)

De site Ter Reigerie in Roeselare was in 1979 nog een boerderij. Enkele jaren erna werd de oude schuur omgevormd tot het bekende architectenbureau BURO II, door één van de bekendste Roeselaarse inwoners, wijlen Hendrik Vermoortel. Pieterjan Vermoortel en het architectenbureau B2Ai nemen nu een nieuwe stap door de site klaar te maken voor de toekomst.


Op 21 november worden de werken opgestart, in het bijzijn van Burgemeester Kris Declercq. In het Heron-project krijgt het geklasseerde kantoorgebouw een ereplaats. Errond komen vier paviljoenen waar architectuur en natuur mooi samenkomen. Het prachtige kantoorgebouw met dito interieur, de natuurrijke omgeving en de mooie toekomstplannen zullen u alvast dankbaar beeldmateriaal opleveren. We nodigen alle inwoners van de omliggende gemeentes uit en we voelen nu al dat er veel nieuwsgierigheid is naar de site.

 

Onlangs was Chris Dusauchoit aan het woord op vraag van de bibliotheek. Hij sprak over zijn favoriete huisdier: de hond zoals hij is.
De lezing kaderde in het jaarlijkse boekenfeest georganiseerd door de bibliotheek, dat dit jaar uitpakt met heel wat lezingen en workshops waarin natuur, duurzaamheid en ecologie centraal staan. In de komende periode komen hierbij ook nog Michaël Vandroogenbroeck over ecologisch beleggen, professor Eric Rombauts over duurzame stadsuitbreiding en Francesca Vanthielen over De Klimaatzaak aan bod.

Torhout doet mee aan de internationale campagne 'Say no to Violence', een campagne tegen geweld op vrouwen en meisjes. Van 25 november tot 10 december 2019 zal ons stadskantoor en Vrijetijdshuis oranje kleuren.

Van 25 november 2019, de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Dag van de Mensenrechten, loopt de campagne 'Say no to Violence'. Gedurende 16 dagen wordt actie ondernomen om een einde te stellen aan geweld tegen vrouwen en meisjes over de hele wereld.

Ook Torhout wil zijn steentje bijdragen aan deze campagne. Een deel van het Stadskantoor en het Vrijetijdshuis zullen baden in een oranje licht gedurende de campagne 'Say no to Violence'. De campagne wordt gesteund door de Verenigde Naties. Wereldwijd zullen gebouwen in verschillende steden oranje kleuren als protest tegen geweld op meisjes en vrouwen.

Geweld op vrouwen kan veel vormen aannemen. Niet enkel slagen en verwondingen en verkrachtingen vallen onder deze term, maar ook onderdrukking, eremoorden, genitale verminking, psychische mishandeling …


"Elke vorm van fysiek, mentaal en seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes is een schending van de mensenrechten", zegt Elsie Desmet, schepen van Noord-Zuid beleid. "Met het oranje verlichten van ons Stadskantoor en Vrijetijdshuis willen we de problematiek onder de aandacht brengen."

De gemeenteraad besliste in september 2019 om 121.458 euro (excl BTW) te betalen aan De Lijn waardoor de Lijn-bussen meermaals per uur langs de nieuwe campus van AZ Delta zouden rijden.


Brecht Vermeulen (N-VA) diende tegen deze beslissing klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.
Gouverneur Carl Decaluwé antwoordde op 14 november 2019. In zijn brief tikt hij het stadsbestuur op de vingers : “Het getuigt van weinig zorgvuldig bestuur om een overeenkomst die reeds opgesteld werd op 1 augustus 2019 en die als ingangsdatum 1 september 2019 heeft, pas op de gemeenteraad te brengen van 23 september 2019. Ook de kredietcontrole van 3 september 2019 had beter voorafgaandelijk aan de uitvoeringsdatum van 1 september 2019 plaats gevonden. (…) Ik heb dit ook aan het bestuur meegedeeld”.


De gouverneur zag evenwel geen noodzaak om een maatregel van toezicht te treffen. Hij stelde immers vast dat de financieel directeur voorafgaand aan de gemeenteraadsbeslissing een visum had gegeven, weliswaar onder voorwaarden. Maar hij wees er wel op dat de financieel directeur - en bijgevolg niet de politici - de voorwaarden moet vastleggen, en dat met een visum onder voorwaarden niet licht mag omgesprongen worden.
Het stadsbestuur was bereid om De Lijn een cadeau te doen door de bussen al vanaf september 2019 die nieuwe trajecten te laten volgen, niettegenstaande de bouw van het nieuwe ziekenhuis van AZ Delta veel vertraging heeft opgelopen en daardoor pas in april 2020 klaar zal zijn. Deze geldverspilling toont voor de N-VA aan hoe lichtzinnig de 3 meerderheidspartijen omgaan met het gemakkelijk binnenkomende geld van de belastingsbetaler.

Van 28 november tot en met 12 januari loopt in Ter Posterie in de Ooststraat in Roeselare een eerbetoon aan Guido Gezelle. Naar aanleiding van zijn 120 jaar overlijden werkte de Stad een kunst- en archiefexpo en een poëzieprogramma uit. Vier kunstenaars zetten op een unieke wijze Gezelles oeuvre in de kijker: schilderijtjes met poëziefragmenten van Gin Van Nerom, reële beelden van Rudi Vandenbempt, impressies van Diane Bernaerts en driedimensionaal werk van Stefaan Hemeleers.

De Stad Roeselare organiseert samen met ANB en nog een aantal partners een boomplantactie in het Krommebeekbos op 1 december. Voor die actie werden o.m. alle Roeselaarse gezinnen uitgenodigd bij wie er in 2018 en 2019 een kindje geboren werd om boompjes te planten in het geboortebos langs de Krommebeek. Voor elk van hen heeft de stad ook een verrassing in petto!