Maselis

De jongeman werd geboren in 1995. Het staat niet vast dat het om een drugsdode gaat, maar er zijn wel elementen die in die richting wijzen. Er werd een wetsdokter aangesteld om een uitwendige lijkschouwing uit te voeren en om de nodige stalen af te nemen. Andere aanwezigen werden verhoord, maar niemand werd gearresteerd

Vier vertrouwde gezichten van Open Vld zijn straks geen kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Huidig fractieleider Francis Reynaert kondigde zijn afscheid aan op Facebook. “Met spijt in het hart laat ik jullie weten dat ik niet op de Roeselaarse Open Vld-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen zal staan. We blijven als Open Vld nog altijd de partij voor ondernemers en werkgevers waar ik, als volbloed ondernemer, net deze verdediging te weinig terugvond in de nationale Open Vld-werking. Ook op lokaal vlak werd er gevraagd een zachtere strategie/programma te verdedigen om zo gemakkelijker in een nieuw links beleid - zonder duidelijk rechtse en op ondernemen gerichte accenten- te stappen. Ik ben en blijf een rechts-liberaal en kan deze gang van zaken niet accepteren en ook de kiezer apprecieert geen meelopers zonder diepgang.” Ook Maarten Vinckier haakt af omwille van professionele redenen. Hij vervangt sinds september 2016 Annelies Carron die toen uit de politiek stapte. Ook zij en haar vader Philip, vandaag nog in de OCMW-raad, staan niet meer op de lijst. 

Piet Delreu staat er praktisch alleen voor !! ( foto)

"Infrabel investeert hiermee niet alleen in het verhogen van de capaciteit van de drukste spoorlijn van het land maar ook in de veiligheid en stiptheid van het treinverkeer en de veiligheid van het wegverkeer. Infrabel heeft in totaal vijf miljoen euro in de bouw van de spoorbrug geïnvesteerd", vertelt CEO Jochen Bultinck: "Dagelijks zoeven er hier ongeveer 250 treinen voorbij. De aanleg van twee extra sporen zal de kust vlotter bereikbaar maken vanuit het binnenland. Ook het goederenvervoer van en naar Zeebrugge zal hiervan de vruchten plukken."Burgemeester de Keyser loofde de goede 'brug'-verbinding die er was tussen de verschillende participanten die het project realiseerden: zowel de bevolking, Infrabel TUC-rail en ook de gemeente Oostkamp die de hinder voor de omwonenden kon beperken tot vier weken waarin de doorgang afgesloten was

foto: gemeente oostkamp

 

De politie was in grote getale aanwezig, donderdagavond in de Koperdraadstraat, een zijstraatje van de Papestraat dicht bij het station. De reden: verschillende geweerschoten die in de vooravond gelost werden richting een van de nieuwe appartementen. Volgens buurtbewoners werd geschoten vanuit een witte bestelwagen, maar ooggetuigen van de feiten zijn er niet. Het parket van Kortrijk bevestigde vrijdag dat de schoten vanuit de rijdende wagen werden gelost. De daders hadden het duidelijk op iets of iemand in het appartementsgebouw gemunt, want rond de voordeur zijn duidelijk kogelinslagen te zien.

Donderdag werden omstreeks 9.30 uur enkele mensen opgepakt die aan het wandelen waren in een zijstraat, dichtbij het vroegere Familiepark Aviflora in de Bruggestraat. Enkele personen verwittigden de politie. Agenten konden ze uiteindelijk vatten in de Steenovenstraat.De vier illegalen werden in de boeien geslagen en meegenome

PECS: Europees project van HAVEN OOSTENDE

De installatie en de werking van de XANT windturbine wordt gemonitord in het kader van een Europees project PECS, waarvan de haven van Oostende projectleider is. PECS staat voor Ports Energy and Carbon Savings en is goedgekeurd in het kader van het Interreg 2 Zeeën programma , dat mede gefinancierd is door de ERDF fondsen. Samen met de partners in Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk worden innovatieve technologieën en systemen ontwikkeld die bijdragen tot het verminderen van de productie van CO2 en het verhogen van de energie-efficiëntie in havengebieden. 

Interreg 2 Zeeën programma

Interreg  2  Zeeën is een Europees  Territoriaal  Samenwerkingsprogramma dat het Verenigd Koninkrijk,  Frankrijk,  Nederland en België (Vlaanderen) omvat. Het programma is mede gefinacierd door het Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds (241 miljoen euro voor de periode 2014 – 2020).

Het globaal objectief is om een innovatief, kennis- en onderzoekgebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën gebied te ontwikkelen, waar natuurlijke middelen beschermd worden en de groene economie gepromoot wordt.  Om dit te realiseren kunnen projecten die rechtstreeks bijdragen tot een van de specifieke doelstellingen, zoals CO2-arme technologieën, voor een gedeelte met deze Europese middelen gefinancierd worden.

 

Het KMI waarschuwt voor zeer wisselvallig weer vandaag met in verschillende delen van het land onweersbuien. De neerslaghoeveelheden zullen regio per regio sterk verschillen, maar plaatselijk komt het mogelijk tot wateroverlast. Er is ook kans op hagel. Het speciale noodnummer 1722 is opnieuw geactiveerd.

Code geel en oranje

Behalve voor de kust, waar het KMI code geel hanteert, geldt voor de andere provincies code oranje. Brussel, Vlaams-Brabant, West- en Oost-Vlaanderen tekenen vanaf omstreeks 10 uur tot rond 23 uur oranje. In de Waalse provincies is er vandaag langer kans op hevige onweders met intense regenval, hagelbuien en of blikseminslagen.

 

Op 1 juni blies de Minder Mobielen Centrale van Wingene twintig kaarsjes uit. De Minder Mobielen Centrale (MMC) is een vervoersdienst van het Sociaal Huis in samenwerking met vrijwilligers. Voor de gelegenheid werden zij ook in de bloemetjes gezet. Het Sociaal Huis is steeds op zoek naar nieuwe vrijwillige chauffeurs.

 

Het scheepvaartverkeer zal binnenkort tussen Roeselare en Ooigem worden onderbroken voor vijf dagen.

"De onderhoudswerken aan de sluis zijn noodzakelijk om onverwachte en langdurige stremmingen of belemmeringen in de toekomst te voorkomen", aldus de dienst waterwegen. 

Gezien de impact op sommige bedrijven uit de regio, vroeg Voka Kamer van Koophandel West-Vlaanderen om de duur van de stremming tot het minimum te beperken. 

"De onderbreking van het scheepsverkeer heeft een grote impact op de bedrijven uit de regio die zich bevoorraden via het binnenwater", klinkt het bij Patrick Maselis, CEO van Maselis nv uit Roeselare.

"We hebben alle begrip voor onderhoudswerken aan de sluizen om de werking in de toekomst te verbeteren, maar de gevolgen voor de bedrijven mogen daarbij niet over het hoofd gezien worden", voegt Michel Soubry, gedelegeerd bestuurder van Soubry nv, er nog aan toe.

"Na overleg met De Vlaamse Waterweg zijn we erin geslaagd om de onderbreking van het vaarverkeer op het kanaal Roeselare-Leie te beperken tot 5 dagen waardoor de impact voor de meeste bedrijven relatief beperkt blijft", aldus Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen. "Bovendien werd ook bekomen dat de openbare laadkaai voor de sluis tijdens deze periode gebruikt kan worden voor laad- en losactiviteiten tijdens de stremmingsperiode.

foto: waterweg

 

Ondanks eerdere berichten vanuit het FAVV, het Federaal Voedselagentschap, mag traiteurbedrijf Esthio uit Harelbeke niet leveren aan scholen. Eerder deze week was de cateraar opnieuw opengegaan, zij het traag en niet op volle kracht. Op donderdag zou een tweede fase in de heropstart beginnen en zouden ook de scholen opnieuw warme maaltijden krijgen. Minister Denis Ducarme (MR) besliste daar echter anders over: hij wil eerst verder onderzoek afwachten.