Maselis

Hooglede is met het Huldecomité voor Oorlogsslachtoffers een vaderlandslievende vereniging rijker. Hun doel: het oorlogsverleden van de gemeente bekend maken en de slachtoffers ervan eren.

Door de hoge ligging van de gemeente en het bijhorende uitzicht op de omgeving, speelde de gemeente Hooglede in haar geschiedenis een enorm belangrijke rol in drie oorlogen: enerzijds in de slag tussen het Oostenrijkse en Franse leger in 1794 en anderzijds de twee Wereldoorlogen. Dat oorlogsverleden wil de vaderlandslievende vereniging Huldecomité voor Oorlogsslachtoffers nu graag aan een breed publiek bekend maken. "Het Huldecomité zag ongeveer een jaar geleden het levenslicht in de schoot van het Roeselaarse Cultureel Genootschap De Denker", vertelt voorzitter Jos Bogaerts. "Nu willen we ons echt profileren als Hoogleedse vereniging met thuisbasis langs de Roeselarestraat. Onze bedoeling is om in eerste instantie vaderlandslievende plechtigheden in Hooglede, maar ook in de hele provincie, bij te wonen. Zo hebben we alvast een stevige band met de stad Lommel waar heel wat Poolse soldaten begraven liggen die onze regionen bevrijdden op het einde van WO II. We willen de Hoogledenaars graag de kans geven om samen met ons de Poolse soldaten, die de gemeente bevrijdden, te herdenken. Daarnaast willen we het Hoogleedse oorlogsmuseum, dat gehuisvest is onder de bibliotheek en vandaag niet zo gekend is, via allerlei kanalen promoten. Het is immers een museum dat op een voortreffelijke manier de oorlogsgeschiedenis van de gemeente belicht."

Militair evenement

2015 wordt nog gezien als opstartperiode. Zo deed de vereniging alvast een aanvraag om toe te treden tot de Culturele Raad van Hooglede. Maar vanaf 2016 willen ze zich pas echt laten gelden. "We plannen onder meer een groots militair evenement op de Markt en het Quirinusplein", verklapt Jos nog. "Veel kunnen we daar echter nog niet over vertellen want binnen 14 dagen zitten we samen met de gemeente die ons haar volledige steun verleent." (CDR)