Maselis

Tijdens de Last Post avond aan de brandweerkazerne van Hooglede werd de nieuwe vaderlandse vereniging “ Regionaal Huldecomité voor Oorlogsslachtoffers”hartelijk verwelkomd door het College van Burgemeester en Schepenen. Ook de brandweerofficieren konden kennis maken met de nieuwe vereniging en poseerden samen met de Burgemeester en de bestuursleden op de foto. Ter ere van de Last Post werd een kleine parade gehouden en werd een eigen