Maselis

Tijdens het jaarfeest van ' De Denker ' werd Ere-Luitenant Erik Veracx in de bloemetjes gezet en kreeg hij zoals vele andere verdienstelijke figuren. De Denker. Voorzitter Jos Bogaerts lichtte eens nader de figuur van de laureaat toe.  Het redden van mensenlevens waar hij telkenmale erin geslaagd is. Zo redde hij eens moeder en zoontje van de verdrinkingsdood toen ze in het kanaal waren terecht gekomen. Een bloemlezing is hier wel overbodig want Erik was een graaggeziene figuur bij zijn korps. Zijn doelstelling was de bevolking een verzekering van veiligheid te bezorgen. De brandweerhervorming was voor hem moeilijk omdat hij moedeloos moest toezien hoe hij in sommige gevallen tekort schoot omdat hij te weinig manschappen had. Een smeekbede naar zijn Hogere Oversten was blijkbaar niet voldoende. Hij was recht voor de vuist en hield geen blad voor de mond. Dat was zijn sterkte in zijn overtuiging dat het beter kon bij de brandweer.Enige tijd terug heeft hij de helm en zijn officiersvest opgeborgen in een kast. Was dat met gemengde gevoelens. Dat weten we niet maar we zijn ervan overtuigd dat hij een gewaardeerde officier blijft.Met deze boodschap willen we hier de gewone mensen van Roeselare vertegenwoordigen en U ‘ De Denker overhandigen als blijk van waardering en dank voor de jaren van hulp en toewijding aan de Roeselaarse bevolking.

 

Roeselare - De officiele uitreiking van het beeld De Denker bestaat vijfentwintig jaar. Dat werd op zaterdag 1 oktober gevierd met een stoet door het centrum van de stad.In 1991 werd voor het eerste De Denker uitgereikt door Sport- en cultuurpromotie Roeselare. De prijs wordt elk jaar toegekend aan een Roeselarenaar die zich verdienstelijk maakt binnen de culturele of sociale sector. De eerste laureaat was Robert Houthave uit Oekene. Na hem volgden onder andere cineast Lieven Debrauwere, politicus Luc Martens en toneelschrijven Werner Vanbranteghem. Ook Patrick Masselis, oprichter van Poco Loco, mocht een beeldje in ontvangst nemen. We zouden een groot beeld een plaats willen geven in de stad”, aldus Jos Bogaerts, voorzitter van het cultureel genootschap. Die zoektocht, die reeds jaren bezig is, werpt voorlopig veel vruchten af. Vorig maand werd een groot beeld in Laken gevonden, maar dat doet dienst als grafmonument.Zaterdag j.l. was het zover. Het echtpaar Bart Depestel en zijn vrouw Linda Vandewynckel werden samen met het bestuur van De Denker op het stadhuis ontvangen. Dit gebeurde vooraf met een stoet doorheen het stadscentrum waarin verschillende groeperingen hier aan deel namen. Zo waren er de Roeselaarse reuzen, De batjesprinsessen en een grote delegatie van Kloen die de kindertjes langs de straten gelukkig maakten. De optocht werd afgesloten met een muziekoptreden van de Kon. Harmonie ‘ Het Gildemuziek voor de pui van het stadhuis.

Een fotoreportage is hier wellicht op zijn plaats

fotos : Stefaan Beel

 

Eugeen Carrette , zelf kankerpatiënt geweest was na 2 maanden bestraling gelukkig genezen.
Doch de confrontatie met de ziekte en nog andere ervaringen brachten Eugeen bij Mieke Pauwels werkzaam bij de sociale dienst van het toenmalige H.Hartziekenhuis te Roeselare.
Samen waren zij zich bewust geworden van het zogenaamde ‘ zwarte gat ‘,de leemte waarin kankerpatiënten zich na hun behandeling soms bevonden.
Het was duidelijk, dat er veel gedaan werd voor kankerpatiënten , dat er goede zelfhulpgroepen waren , maar dat er vooral een grote behoefte was aan ontspanning.
Het ging niet om één patiënt , maar om meerdere die zich als lotgenoten verbonden voelden met elkaar.
‘We zijn ervan overtuigd dat wie met kanker te maken heeft of heeft gehad , blij is mensen te ontmoeten die hem of haar met zorg en bijstand omringen.’ , staat er in de statuten geschreven.

Gedreven in het filosoferen liet Eugeen zijn brein de vrije loop en zijn doel ging hij steevast behartigen !
Hij was niet van plan stil te zitten , nu hij ‘ op rust ‘ was, en zou alle kansen benutten die nog op zijn weg lagen. ‘ Stilstaan ‘ is achteruitgaan is één van z’n herhaalde uitspraken.
De beste mirakels doe je best onmiddellijk.

Op 12 mei verscheen in het nieuwsblad dat geïnterresseerden zich konden aandienen op de eerste vergadering op 22 mei om 19 uur in het dagcentrum van Dominiek Savio, Koolskampstraat te Gits.

De nieuwe vzw zou kankerpatiënten de kans bieden om nieuwe vrienden te maken of hun ervaringen te delen met lotgenoten. De vereniging zal de doelstellingen realiseren in samenwerking met bestaande zelfhulpgroepen, want alleen met de hulp van velen kunnen onze ambities tot een goed einde gebracht worden.
Op 11 juni 2007 werd vzw OK ontmoeting –ontspanning kanker officieel boven de doopvont gehouden .

Met 18 leden , een voorzitter ( eugeen carrette ), een website , een emailadres , een ondernemersnummer , gsmnummer, notaris jeanpierre lesage en de gouverneur van west-vlaanderen Paul Breyne als beschermheren was het startschot gegeven.
Roger Noyez en Frans Cool waren mededenkers aan het logo, en zij hadden echt goed nagedacht om er symbolisch een inhoud aan te geven.

Als je kijkt naar het logo : dan wil de vzw een spreekbuis zijn, ook een soort tunnel van waaruit mensen kunnen opgevangen worden , en terug nieuwe energie krijgen. De gele kleu r ris verbonden is met de zonnevlecht, en voor wie wat know how heeft over de chakra’s is dit het kleur van de de 3e chakra . ‘ Onze mensen ‘ zoals eugeen de leden benoemt zouden een nieuwe boost krijgen.

Met de mecenas Microsoft software kon de eerste uitstap op zondag 16 september 2007 georganiseerd worden richting Overmere Donk.
Het was meteen een voltreffer. 55 deelnemers beleefden een onvergetelijke dag

De tweede uitstap : de kastelentocht telde 80 deelnemers.

Later volgden dan op verschillende plaatsen de verkoop van gadgets op markten, jaarbeurs, kerstmarkt reisbeurs , ziekenhuis.. zo werd er, en wordt er nog steeds een flinke duit in het zakje bijgewonnen.

Nieuwe ideeên werden geboren want

Op 26 februari werd een persconferentie gehouden in dominiek savio ‘ ter kerst ‘ met de aankondiging van de nieuwe activiteiten, namelijk nordic walking, zwemmen en massage

Even verduidelijken :

Bewegen helpt de vermoeidheid na kanker te overwinnen, dit is nog altijd zo.
Bewegen na kanker en tevens in groep op een ontspannen manier: daar zat zeker wat in.
We kregen de kans het zwembad van dominiek savio te gebruiken dat een hogere watertemperatuur heeft , en ook een tilsysteem voor personen met fysieke beperking .
Eendeugddoende massage helpt je , je veranderd lichaam te aanvaarden zoals het is. .

. Dominiek Savio werd een stukje ‘ thuishaven’ . Zo stond het ook op het voorblad van onze eerste folder begin maart 2008 . Later vond ook onze herdenkingsmis plaats op deze locatie, met als afronding een diavoorstelling in hoeve ‘ ter kerst ‘.

 

Eén jaar na de start zag Eugeen al de noodzaak de vereniging nog meer uit te bouwen op regionaal vlak.
HIj zorgde voor de ontvangst van onze leden door de burgemeesters van Izegem, staden , nieuwpoort, roeselare enz.

Onze eerste midweek vond plaats in ‘ declincke ‘ in westrozebeke in 2009 met een 20 tal leden die overnachten , en een vijftigtal die de eerste barbecue bijwoonden.
In datzelfde jaar nam Eugeen contact op met de Armstrong Foundation. Er ontstond een geel armbandje met het opschrift : livestrong of live is strong ! Deze bandjes werden dan ook verkocht tot…..

Het huidige bandje is nog mooier : een oranje kleurtje met ‘Leef mee ‘ en als je het anders leest en de haakjes weglaat : ‘ ik leef er mee ‘
Er volgden nog verschillende midweken :in 2010 in open huis te Staden, in 2011 in het neerhof te westouter met als topper een gratis ballonvaart , in 2012 te Rietvelde in oostduinkerke met als topper : de paardevissers, in 2013 voor de eerste keer ‘ le manoir fleuri in Frankrijk , dat nogmaals herhaald werd in 2014 , met nog een tweedaagse in middelpunt te middelkerke.

Tussenin ontbrak het niet aan uitstappen , met als trouwe jaarlijkse uitschieters  : het toneel van Frans vlaanderen in flêtre , en het nieuwjaars feest.

Dit alles ging niet mogelijk geweest zijn als we onze grote sponsors en trouwe bondgenoten niet aan onze zijde gingen gehad hebben en deze nog steeds zijn.

Op 11 maart 2011 stopte de VLK met het inloophuis te Brugge.Eugeen greep deze kans met beide handen en kwam met de protestdelegatie in de krant . Op de foto zien we vrijwillgers met een spandoek van LIvestrong en de titiel van het artikel luidde: vzw Ontmoeting – ontspanning Kanker begrijpt de beslissing van de Kankerliga niet. Eugeen dacht er toen al aan er zelf één op te richten.
Hij ontmoette een aantal gedreven ex-kankerpatiënten, die zich op straat gezet voelden.
Later bleken het diezelfde mensen te zijn die vanuit Rekanto ondersteund werden en verder aan aquagym deden.

Ter verduidelijking : Mensen die kanker gehad hebben kunnen met het programma rekanto vanuit de stichting geduren de 1 jaar gratis aquagym volgen in de zwembaden .

Vanuit de stichting tegen kanker werd Eugeen gevraagd deze leden over te nemen en verder hun activiteit te financieren, zo konden zij als groep samen blijven en verder aan aquagym doen
Ook in Roeselare in het spillebad was er al een groep actief , en werd verder opgevangen door de vzw OK.
Deze bewegings activiteiten werden nog uitgebreid met yoga, badminton en fitness .

Dit is nog zo tot huidig ten dage.

Er werden tal van benefiets georganiseerd voor vzw OK , waarvan een van de grootste : Chanté .

Chanté werd opgezet door een kankerpatiënte die een ganse groep achter zich kon scharen .
. Deze benefiet leverde ons 20000 euro op. De patiënte Chantal Vandamme uit Wevelgem is spijtig genoeg na 20 jaar ziek zijn onlangs overleden.

Het idee van een inloophuis bleef maar sudderen bij Eugeen. Diverse pogingen werden ondernomen.
Uiteindelijk werd door toedoen van een roeselaars vooraanstaand figuur ons 2 ruimtes ter beschikking gesteld.

In februari 2013 verscheen in de krant : Ook vzw OK is nu eindelijk onder dak. De vereniging van Eugeen Carrette lijkt na een lange zoektocht nu definitief een eigen stek te hebben.

Twee appartementen op de vijfde verdieping van de assistentiewoningen ‘ de regenboog’ . werden ons toegewezen.
Mensen met kanker en hun naasten kunnen hier herbronnen.
De opening met receptie vond plaats op 17 december van datzelfde jaar 2013

Tot op heden wordt gretig gebruik gemaakt van de gunst van ‘ de regenboog’ en worden op geregelde namiddagen activiteiten georganiseerd.Mensen zijn er ook altijd welkom om er iemand te ontmoeten of voor een babbel !Dat vrijwilligers bij deze organisatie ononbeerlijk zijn moet ik jullie niet vertellen.
Want alleen met de hulp van velen kunnen onze ambities tot een goed einde gebracht worden , werd er in het begin verteld.
IK wil dan ook alle betrokkenen van vzw OK bij deze bedanken voor hun trouwe steun , speciaal ook onze bestuursleden die letterlijk het support van de vzw zijn, en als laatste maar niet te min en ook van onschatbare waarde Beatrice , de vrouw van Eugeen die hem telkens de nodige vrijheid geeft om zijn gedachten te kunnen verwezenlijken.Eugeen blijft het inspirerend brein achter onze organisatie, alhoewel hij al een jaartje ouder is geworden

 

Onze jaarlijkse kerstreis naar keulen werd terug een groot succesvol avontuur.  Keulen liet ons kennis maken me een echt kerstsfeer met maar liefst 7 verschillende kerstmarkten op 7 verschillende marktpleinen en ook elk hun eigen thema style.