TIELT: Opheffing mondmaskerplicht in kernwinkelgebied

De cijfers rond de coronabesmettingen blijven positief evolueren en het vaccinatietraject loopt op
volle toeren. In die context wordt de mondmaskerplicht in het Tieltse kernwinkelgebied vanaf
zaterdag 12 juni opgeheven. Wel wijst het stadsbestuur erop dat de mondmaskerplicht nog in heel
wat omstandigheden blijft gelden en doet het meteen een beroep op de verantwoordelijkheidszin
van elke Tieltenaar om de voorzorgsmaatregelen blijvend te respecteren.

ACHTERGROND
Deze aanpassing is een logisch gevolg van de huidige stand van zaken. Een mondmasker blijft evenwel
verplicht in een reeks van specifieke situaties (cfr. infra aub). Je moet op West-Vlaams grondgebied
trouwens nog altijd verplicht een mondmasker op zak hebben om het op drukke plaatsen of momenten
- als de 1,5 meter-afstandsregel niet gegarandeerd is - te kunnen opzetten. Die mondmaskerplicht bij
drukte geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich te voet verplaatst op het openbaar domein.

BLIJVENDE VERPLICHTINGEN
Een mondmasker dragen blijft verplicht:
• op de wekelijkse donderdagmarkt en de boerenmarkt op zaterdag
• in openbare gebouwen (stadhuis, bibliotheek, cultuurcentrum …)
• in Vaccinatiecentrum Tielt binnen en bij een wachtrij buiten
• in winkels
• in de horeca of waar horeca-activiteit is toegelaten (behalve tijdens het consumeren)
• op het openbaar vervoer (inclusief gebouwen, perron of halte)
• als toeschouwer van een sportactiviteit (trainingen & wedstrijden)
• op het recyclagepark
• in auditoria en gebedshuizen, bij begrafenissen, crematies en huwelijken
• bij medische contactberoepen
• op evenementen (kermissen, markten)
• in scholen (5de & 6de leerjaar, secundair & hoger onderwijs en voor alle volwassenen)

VERANTWOORDELIJKHEIDSZIN
Het stadsbestuur roept de Tieltenaar op om blijvend de nodige omzichtigheid aan de dag te leggen.
Een verhoging van de besmettingsgraad kan er immers toe leiden dat deze beslissing wordt
teruggedraaid en de mondmaskerplicht weer uitgebreid.

VEILIGHEIDSAFSTAND RESPECTEREN
De gouden regel van ‘social distance’ blijft onbeperkt gelden. 1,5 meter veiligheidsafstand blijft de
norm, behalve voor mensen binnen eenzelfde bubbel of tussen personen die duurzame nauwe
contacten onderhouden. De afstandsregel geldt verder niet voor kinderen tot en met 12 jaar onderling
en voor personen die begeleiding behoeven en hun begeleiders zelf.

Geschreven door
Mandelnieuws