DENTERGEM: 'Lokaal bestuur Dentergem zet in op digitale inclusie'

Ingediend door Stefaan op za, 18/03/2023 - 14:52

Onze maatschappij digitaliseert razendsnel. Deze digitalisering heeft heel wat voordelen, maar houdt ook risico’s in. Zo is maar liefst 46% van de bevolking digitaal kwetsbaar en loopt dus risico op digitale uitsluiting. Het lokaal bestuur zet daarom de komende jaren stevig in op verschillende acties om dit gevaar aan te pakken.

E-inclusie omvat alle maatregelen die je kan nemen om te vermijden dat mensen uitgesloten raken door de digitalisering van de maatschappij. Daarbij gaat het om acties op het vlak van:
toegang voorzien tot internet en computers;
digitale vaardigheden versterken;
inzetten op een e-inclusieve dienstverlening;
inzetten op de lokale regierol.

De vertaling hiervan levert enkele mooie initiatieven op voor onze gemeente. Hierna volgen enkele van onze pijlers binnen het actieplan e-inclusie waarmee Dentergem uitpakt.

Sociaal tarief voor telecom
Een eerste actie die het college van burgemeester en schepenen goedkeurde, is het voorzien van een sociaal tarief voor internet op het thuisadres van kwetsbare Dentergemnaren. Hiervoor start de sociale dienst in het voorjaar van 2023 de onderhandelingen met een telecomoperator.

Infosessies digitale toepassingen bieden concrete antwoorden

Heb je wel al eens gehoord over het digitale platform Welbi, online bankieren of de ItsMe-app, maar weet je niet wat er precies mee bedoeld wordt? Kon of durfde je er nog niet mee aan de slag? In enkele infosessies leggen we je de toepassingen van naaldje tot draadje uit. De aankondigingen voor deze infosessies zullen later volgen via de website, infokrant en socialmediakanalen.

Laagdrempelig aan de slag met de pc en het internet 

In 2024 staat een basiscursus pc- en internetgebruik op de planning. Wie weinig tot niets afweet van werken met de pc of het internet krijgt zo de kans om de eigen  computervaardigheden bij te schaven.

Screening digitale formulieren gemeentelijke website

We kijken als lokaal bestuur ook in eigen boezem. Zijn de digitale aanvraagformulieren, in de eerste plaats van het OCMW en het Sociaal Huis Wegwijs, wel zo toegankelijk als we soms denken? De diensten inventariseren en optimaliseren de leesbaarheid van de bestaande formulieren en stellen ook nieuwe formulieren op waar nodig.

Digidokter in het Digie Café

In de bibliotheek kan je voortaan op bezoek bij een digidokter tijdens het maandelijkse Digie Café. Is je laptop traag geworden, wil je je e-mail lezen op je smartphone of ben je op zoek hoe je een app moet installeren op je tablet? Kom dan met je toestel naar een Digie Café. Een ervaren IT-specialist helpt je gratis op weg.

De eerste visites van de digidokter in het Digie Café vinden plaats op zondag 23 april, zondag 21 mei en 18 juni 2023. Telkens van 10.00 u tot 12.00 u in de bib van Wakken (Oostdreef 48).

Digie Bon voor ICT-ondersteuning bij je thuis

Wie daar nood aan heeft, zal vanaf eind 2023 een Digie Bon kunnen aankopen bij het lokaal bestuur. De Digie Bon geeft je recht op 30 minuten ICT-ondersteuning bij je thuis. Je koopt hiervoor een bon bij de bibliotheek en maakt een afspraak voor een bezoek via de Digiewebsite. Op het afgesproken moment komt een Digiemedewerker langs.

vastgelegd in meerjarenplan

Om de bijhorende (financiële) middelen voor bovenstaande acties te voorzien, nam het bestuur eind 2022 e-inclusie reeds op als doelstelling in het meerjarenplan. Zo inbedden we het thema in onze werking en maakt het lokaal bestuur de belofte de vastgelegde acties de komende tijd grondig uit te werken. Voor de projectmatige start van deze e-inclusie ontving het lokaal bestuur een subsidie van 17.515 euro van de Vlaamse overheid.
 

Geschreven door
Mandelnieuws/ Foto RV