Maselis

PECS: Europees project van HAVEN OOSTENDE

De installatie en de werking van de XANT windturbine wordt gemonitord in het kader van een Europees project PECS, waarvan de haven van Oostende projectleider is. PECS staat voor Ports Energy and Carbon Savings en is goedgekeurd in het kader van het Interreg 2 Zeeën programma , dat mede gefinancierd is door de ERDF fondsen. Samen met de partners in Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk worden innovatieve technologieën en systemen ontwikkeld die bijdragen tot het verminderen van de productie van CO2 en het verhogen van de energie-efficiëntie in havengebieden. 

Interreg 2 Zeeën programma

Interreg  2  Zeeën is een Europees  Territoriaal  Samenwerkingsprogramma dat het Verenigd Koninkrijk,  Frankrijk,  Nederland en België (Vlaanderen) omvat. Het programma is mede gefinacierd door het Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds (241 miljoen euro voor de periode 2014 – 2020).

Het globaal objectief is om een innovatief, kennis- en onderzoekgebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën gebied te ontwikkelen, waar natuurlijke middelen beschermd worden en de groene economie gepromoot wordt.  Om dit te realiseren kunnen projecten die rechtstreeks bijdragen tot een van de specifieke doelstellingen, zoals CO2-arme technologieën, voor een gedeelte met deze Europese middelen gefinancierd worden.