Maselis

 

De manifestatie naar aanleiding van het overlijden van de heer Bongoura in Roeselare, is afgelopen.  Volgens politietellingen waren er 350 deelnemers.  De manifestatie kende op een bepaald ogenblik een gespannen verloop toen een aantal deelnemers de met de organisatoren vooropgestelde route niet langer wensten te volgen.  Bij het einde van de manifestatie richtten een twintigtal deelnemers schade aan wagens en enkele ramen buiten de route en werden de ordediensten aangevallen met stenen. De veiligheidsdiensten traden hierbij adequaat op. Er zijn voor zover bekend geen lichamelijke schadegevallen.
De burgemeester van Roeselare en de korpschef van de politiezone RIHO benadrukken de goede samenwerking tussen de politiezones RIHO, Vlas, Polder en de federale politie.