Maselis

De groepsaankoop van de provincies West- en Oost-Vlaanderen bleek opnieuw een succes. In West-Vlaanderen stapte 68 procent van de ingeschreven deelnemers effectief in op de groepsaankoop. In Oost-Vlaanderen lag dat cijfer iets lager. Daar gingen zes op de tien inschrijvers effectief in op het aanbod van de beste bieder.De onlineveiling vond plaats op 8 februari. Drie energieleveranciers namen deel. Engie Electrabel bood de laagste prijs aan voor de combinatie groene elektriciteit/gas, maar liefst 33 procent onder de huidige marktprijs. Voor groene elektriciteit bleek Engie Electrabel eveneens het beste bod klaar te hebben.Door het hoge aantal deelnemers en de samenwerking tussen West- en Oost-Vlaanderen kan de energieprijs gedrukt worden en sparen deelnemers gemiddeld 193 euro uit. Bovendien wordt ook de CO² teruggedrongen omdat het om groene energie gaat.