Maselis

Zondag 8 december wordt in Vlaanderen voor de 3e keer op rij de ‘Dag van de Boseigenaar’ gevierd. Op 4 locaties zullen de leden van de Vlaamse Bosgroepen die dag bos aanplanten op gronden van (toekomstige) boseigenaars, goed voor zo’n 8 hectare extra bos! Zo willen de bosgroepen de talrijke boseigenaars extra onder de aandacht brengen en hun inzet voor het goed beheren van hun bos en de bijdrage aan bosuitbreiding in Vlaanderen waarderen.
Over heel Vlaanderen is ongeveer 60% van de aanwezige bossen in privébezit. Door zich aan te sluiten bij de bosgroepen, kunnen boseigenaars beroep doen op deskundig advies en ondersteuning voor het duurzaam beheer van hun bos. Hierbij wordt er veel aandacht besteed aan de persoonlijke visie van de eigenaar. Bosgroepen zijn vzw’s die financieel ondersteund worden vanuit de provincies en Vlaanderen. Op deze manier kan de overheid via de private eigenaars natuurdoelstellingen realiseren. De 11 Vlaamse bosgroepen tellen meer dan 13.000 leden die samen ongeveer 57.000 hectare bos beheren. Dat maakt van de bosgroepen één van de belangrijkste spelers inzake bosbeheer in Vlaanderen. Kijk voor meer informatie op www.bosgroepen.be.

In de provincie West-Vlaanderen wordt er op 8 december 0,5774 hectare bos aangeplant. Samen steken we 1250 plantjes de grond in. Het bos krijgt een bosrand bestaande uit 12 verschillende inheemse bloemen- en bessendragende struiken. Dit is zeer interessant voor vele insecten en vogels. In het bos zelf worden voornamelijk bomen als zwarte els, zomereik en ruwe berk aangeplant.

Locatie en timing: Vleeshuis d’Hoeve, Poperingestraat 7, 8920 Langemark-Poelkapelle, vanaf 13u30 tot 16u30