Maselis

ROESELARE Ook de politiezone RIHO stapt weer mee in de BOB-campagne, die vanaf 29 november loopt. “We gaan opnieuw grondig controleren, ook op onverwachte momenten en op de meest diverse tijdstippen”, zegt commissaris Carl Vyncke aan onze correspondent.

In december staan vier grote controleacties op het programma in de politiezone RIHO (Roeselare/Izegem/Hooglede). “Na Nieuwjaar volgen er nog drie”, zegt Carl Vyncke. “Die controles worden georganiseerd met behoorlijk wat manschappen. We concentreren ons in de eerste plaats op alcoholgebruik, maar ook snelheid, drugs, boorddocumenten en nog meer dragen onze belangstelling weg. We gaan tijdens de controle op verschillende plaatsen staan, want uit ervaring weten we dat de locatie van een controle heel snel wordt bekendgemaakt via sociale media.”Tijdens de vorige wintercampagne werden in de politiezone RIHO 505 mensen aan een alcoholtest onderworpen. “10,3 procent daarvan was positief”, weet Carl Vyncke. “75 mensen moesten blazen na een ongeval, 18 anderen werden uit het verkeer geplukt omwille van hun rijgedrag, dat alcoholgebruik liet vermoeden. De 412 overigen werden gecontroleerd in een dispositief. Het hoge cijfer overtreders is het resultaat van onze manier van controleren. We hopen dat het percentage dit keer toch gevoelig lager ligt”, besluit Vyncke.