Maselis

LVPH- en Vief-afdelingen zijn belangrijke knooppunten, hoekstenen, het zwaartepunt in alle Vlaamse regio’s met een waaier van activiteiten op cultureel, educatief, culinair en sociaal vlak.

Gemotiveerde vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor leden, voor medemensen, zeventigers, tachtigers en personen met een handicap. Het verenigingsleven is hiertoe een belangrijke troef.Samen oud worden, samen omgaan met kwetsbaarheid en eenzaamheid is geen individuele zaak, maar een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Daarom moet het verenigingsleven (voor mensen met een beperking, seniorenorganisaties, mantelzorgverenigingen…) met zijn talrijke activiteiten ook behouden blijven en zelfs nog versterkt worden.

Lokale overheden zoals OCMW of gemeentelijke adviesraden mogen de burgers het zelfi nitiatief niet ontnemen. Ze moeten zich in de eerste plaats inzetten rond thema’s als infrastructuur, samenwerking en overleg, en niet met het plannen van activiteiten.Onze lokale afdelingen moeten nog meer oog hebben voor zorgbehoevende ouderen en mensen met een beperking, m.a.w. ze moeten de vinger aan de pols houden van wat er leeft in de samenleving.Samen moeten we ijveren en de overheid wijzen op het scheppen van een coherent ouderenbeleid en een gestroomlijnd gehandicaptenbeleid.Met deze boodschap herhaal ik graag onze slogan die we steeds voor ogen moeten houden: samen sterk inzetten op actief ouder worden en actief omgaan met onze beperking!

Geert Messiaen Voorzitter LVP