Maselis

Het Oostendse stadsbestuur stelde in dertien speerpunten de meerjarenplanning 2020-2025 voor. In totaal wordt er 136 miljoen euro geïnvesteerd. Enkele opvallende maatregelen uit het plan zijn onder meer GAS-boetes voor wie sigarettenpeuken op de grond gooit, de bezoeken aan het containerpark die per Oostendenaar worden beperkt tot twaalf en de heraanleg van tal van straten. In totaal wordt er 136 miljoen euro geïnvesteerd. Dat betekent ook dat op het einde van de rit, in 2025, de schulden zullen gestegen zijn. Op het einde van vorige legislatuur bedroegen de schulden 108 miljoen euro, in 2025 zal dat 142 miljoen zijn.Een opvallende maatregel is het voorzien van twaalf bezoeken aan het containerpark per jaar, per Oostendenaar. Het containerpark blijft wel gratis, maar de dertiende keer zal je dus niet meer binnen kunnen. Ook de gratis ophaling van grof huisvuil wordt afgeschaft. De belastingen op reclamedrukwerk en benzinepompen worden verhoogd, allemaal vanuit de filosofie 'de vervuiler betaalt'.