Maselis

ROESELARE: Naar aanleiding van het jaarlijkse Sint-Barbarafeest worden de Roeselaarse brandweerlieden ontvangen in het stadhuis en dit op zaterdag 7 december. Hiermee wil de Stad de inzet van de brandweer in de kijker zetten, niet alleen hun interventies bij brand, ongevallen en in gevaarlijke situaties maar evenzeer de campagnes rond brandpreventie waarbij de rookmelders brandend actueel zijn.
Om 16 u. verzamelen de brandweerlieden aan de brandweerkazerne voor appel en vertrek in stoet naar het stadhuis. Daar worden ze omstreeks 17 u. ontvangen en worden eventuele onderscheidingen uitgereikt. Na het officieel gedeelte is er voor alle aanwezigen een receptie.