Maselis

Tijdens de gemeenteraad kaartte oppositiepartij N-VA het tweerichtingsverkeer voor fietsers in het stadscentrum aan. “Ongevallen worden vaak nipt of soms niet vermeden”, zegt gemeenteraadslid Siska Rommel. “Bepaalde straten zijn gewoon te smal om fietsverkeer in beide richtingen toe te laten. Ik denk hierbij aan de Ooststraat, de Albrecht Rodenbachstraat, maar ook aan de deelgemeenten zoals in het centrum van Rumbeke of Beveren. Voor veel ouders is dit een van de redenen om hun kinderen niet per fiets naar school te laten gaan.”Volgens mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V) is een verandering niet aan de orde. Door de maatregel rijden er nu minder fietsen op het voetpad. “Volgens de wet moet de rijbaan minstens drie meter breed zijn en dat is in alle straten het geval. Bij de toekomstige heraanleg van de Ooststraat kunnen we een bredere straat wel meenemen in de plannen. Fietsers niet meer in beide richtingen toelaten, zou verkeerd zijn.” (slr)