Maselis

enkele vaststellingen

—————————-

-180 dagen zonder federale regering  met een nieuwe premier zonder regering

- bizar dat niemand, nog niemand voelt dat het land is stilgevallen- of nog niet - bizar land

-maar toch 11 miljard euro federale overheidsschuld dwz 1000 € per Belg - 11 miljoen inwoners 

-oppervlakkte : 30.688 vierkante km-6 regeringen -6 parlementen

- vermogen van alle Vlaamse partijen in 2016  = 95 miljoen euro

-een regering in lopende zaken met “weg”lopende ministers naar Europa

- veel dromende politici om premier te worden in eigen belang

-een Grondwettelijk hof dat een belasting vernietigt, maar het ten onrechte geinde bedrag mag behouden

blijven; per analogie een dief wordt veroordeeld ,maar het bedrag blijft hem verworven

-ministers zweren getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en de wetten van het

Belgische volk, maar pleiten onmiddellijk er na  voor confederalisme en sturen hun kat naar een

verjaardagsfeest van de troonopvolgster

-de energiefactuur bevat 200 à 300 euro kosten die niets met energie te maken hebben - wie ziet sinds

de vaststelling  een verandering in zijn /haar factuur-wat hebben we tot op heden aan Europa , sedert 1950

werken we aan verenigd Europa. het nationalisme is nog nooit zo intens geweest en toch ijveren sommige 

zelfs om nog meer deelstaten bij te maken - maar er zijn wel 751 Europarlementariërs met een ...loon om u tegen

te zeggen, onkostenvergoeding etc ...

- make Belgium great again confronteerde recent 5 politici met 500 nabestaanden  van verongelukte fietsers -

de media blokletterden achteraf “ amper reactie “ met een aangehecht artikel op dezelfde bladzijde “

budget voor fietspaden gaat volgend jaar omlaag “ ...komaan zeg

- kamerleden die hun  reis afzeggen tijdens het herfstverlof krijgen hun geld deels terugbetaald - reden ze

worden wegens overmacht terug  opgevorderd  tijdens de herfstvakantie - komaan zeg- moet ik nog doorgaan ....

verwonderd dat de burger dit alles met argusogen bekijkt - verwonderd dat de burger niet alleen foert denkt,

maar ook het wegwerpgebaar toont

politiek vandaag

———————

Is politiek bedrijven de dag van vandaag nog ernstig ?

Is er nog politiek fatsoen ? politiek wordt de dag van vandaag niet meer van uit de ziel, vanuit het hart bedreven ,

maar eerder om den brode , zeg maar omdat het opbrengt...weet je, het hebberig gevoel ...postjes met vele

mandaten, dossierkennis of niet

het menselijk gelaat in de politiek is weg ,weet je, straks is het een schande niet een minister in je familie te hebben

politiek is een individualistisch beroep geworden ...weliswaar ten koste en ten laste van de gemeenschap

er is al lang geen sprake meer van een sociale opdracht, een roeping dossierkennis ? een lachtertje -vandaag

ben je bevoegd voor economie , morgen voor sociale zaken ..en dit is toepasselijk op alle bestuursniveaus als je

interviews leest, stel je vast dat sommige beroepspolitici anno 2019 op een andere planeet leven

aanpak

———

aanpak van fundamentele problemen blijven uit - wat met de vergrijzing van de bevolking, de pensioenen,

ouderenzorg , een coherent gezondheidsbeleid

het wettelijk pensioen behoort tot de laagste in Europa - schaamtelijk

10 ministers bevoegd voor gezondheidszorg,4 voor milieu en noem maar op

komaan mensen, voor 11 miljoen inwoners

de reden - de oorzaak

————————-

door al die staatshervormingen werd ons land herschapen in een draak met vele koppen ,te veel regeringen, 

parlementen, ministers,minister-presidenten , overreglementeringen,te veel kabinetten, verdubbeling van

administraties ...dit alles in een land van 11 miljoen inwoners

daar ligt m.i. het ingewikkelde , déja vu gevoel van onze burgers… het onbestuurbare van een mooi land

we hebben te veel beroepspolitici ...niet de burger primeert , maar ....

kan het tij nog keren, ja, want  ik geloof in eb en vloed