Maselis

ROESELARE: Momenteel stellen zich 2 duidelijk afgetekende mobiliteitsproblemen in de stadskern van Roeselare, die zich de laatste jaren nog lijken uit te diepen: vlotheid en veiligheid. Door de toenemende verkeersdrukte in de centrumstraten ontstaan zeer frequent gevaarlijke situaties in de omgeving van de Vrije Centrumscholen VCSR (Zuidstraat, Albrecht Rodenbachstraat en Polenplein). Gezien de vele filevorming tijdens de spitsuren is hier evident niet een onaangepaste snelheid in de schoolomgeving het probleem, maar wel het feit dat er op de openbare weg nagenoeg geen plaats meer rest voor de fietsende scholieren. Daarenboven tekent er zich nog een heikel punt af; het huidig circulatieplan in de stadskern van Roeselare is anno 2019 niet meer performant. Op vele momenten tijdens een reguliere schooldag is het voor ouders die van buiten het centrum de kinderen met de wagen naar school wensen te brengen gewoon niet meer op een redelijke manier te organiseren. Daarom pleiten de Directie van de Vrije Centrumscholen er voor om dringend werk te maken van een ingrijpend “masterplan mobiliteit” voor de stadskern van Roeselare. Een volledig nieuw ontwerp van centrum-circulatie voor voetgangers, fietsers EN automobilisten zou de ambitie moeten zijn van het stadsbestuur voor de komende beleidsperiode.

*We doen een oproep om af te stappen van kleine versnipperde ingrepen in het mobiliteitsplan, maar te durven kiezen voor een echt werkende veilige en vlotte circulatie.

*Hierbij liggen zeker kansen om de driehoek Polenplein – Koning Albert I laan – Grote markt meter te ontsluiten en daarbij oa gebruik te maken van de meer dan 10 ha grote onderwijs-site VTI-CampusZUID.
*Hier liggen zeker kansen voor zowel voetgangers als fietsers om via ‘groene assen’ het centrum vlot te bereiken. Daarnaast moet dringend werk gemaakt worden van een aanpassing van de circulatie van het gemotoriseerd verkeer dat evenzeer vlot en veilig zich naar het centrum moet kunnen verplaatsen om in de toekomst blijvend te garanderen dat het centrum van Roeselare kan blijven bruisen.
*Hierbij horen voor de schoolomgeving op zijn minst een “Kiss&Ride-zone” EN een parkeerzone met beperkte stationeertijd om de jongere kinderen door de ouders tot op school te laten begeleiden.