Maselis

ROESELARE: “kansarmoede bij Vlaamse kinderen blijft stijgen” , “Armoedeorganisaties roepen op tot maximumfactuur in secundair” , “Kansarmoede: waarom geraakt het probleem niet opgelost?”

U moet ziende blind zijn, of althans nalaten de (online)krant te lezen om vast te stellen dat kansarmoede een maatschappelijk kwestie is waar we vandaag niet meer omheen kunnen. Binnen VABI (Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut) geloven we dat onderwijs een belangrijke rol kan spelen in de strijd tegen kansarmoede. We hebben daarom een actieve werkgroep met een drieledige missie. Ten eerste betrekken, begeleiden en ondersteunen we ouders met betaalmoeilijkheden. Ten tweede informeren we leerkrachten en personeel. Tenslotte richten we ons tot de leerlingen. We willen hen informeren en specifiek de leerlingen die opgroeien in kansarmoede weerbaar maken en kansen bieden. In het kader hiervan organiseren we ook onze ‘Inleefweek kansarmoede’ van 21 tot en met 25 oktober in Roeselare. Wat staat er op het programma:

De klassen van de eerste graad gaan op stap. Ze volgen de vernieuwde buurtwandeling van Studio Globo. De klassen van de tweede graad spelen het spel Weg uit dat web van Welzijnszorg. De leerlingen van de derde graad worden door ervaringsparcours Wakosta!? van BudgetInZicht geconfronteerd met het maken van keuzes en de financiële gevolgen ervan. De zevendes richting Dierenzorg voeren een klasgesprek samen met de mensen van ’t Kringske. De leerlingen van het zevende Land- en Tuinbouw doen dit met Boeren op een kruispunt. Naast dit alles worden er specifieke lessen en opdrachten voorzien, zoals de opdracht ‘Armoede van alle tijden’, binnen het vak Geschiedenis voor de klassen van 6TSO, of de Engelse les ‘Poverty’ voor de klassen van 5BSO. Eén klas van 6BSO Dierenzorg zal budgetgericht koken.