Maselis

De gemeenteraad in Izegem van dinsdag 10 september beleefde een primeur. Het burgerplatform Voor een verkeersveilig Kachtem kreeg vijf minuten spreekrecht.
Sinds deze bestuursperiode is het in Izegem voor burgers mogelijk om net voor de start van de gemeenteraad spreekrecht op te eisen. Daarin kunnen ze op een gefundeerde manier materie aankaarten die het algemeen belang dienen. Het burgerplatform Voor een verkeersveilig Kachtem kreeg de primeur en mocht de gemeenteraadsleden, schepenen en burgemeester toespreken.

"Geachte aanwezigen op de Gemeenteraad

Vandaag staan wij, Romy en Ellen, op deze Gemeenteraad omdat wij reeds jarenlang bij het stadsbestuur aankloppen om maatregelen te nemen tegen het toenemende verkeer en de overdreven snelheid in onze eigen straat, de Mezegemstraat in Kachtem.
Dit bleef steeds zonder daadwerkelijk resultaat.
Het sluipverkeer op het traject Manestraat – Mezegemstraat neemt sinds een aantal jaren, en vooral sinds de werken aan de Rijksweg en Roeselaarsestraat, ongeziene proporties aan. Zelfs in andere landelijke, smalle wegen zoals de 11 Juli-straat is het verkeer (ook het zwaar verkeer) heel sterk toegenomen. Mensen zijn op zoek gegaan naar snellere, alternatieve routes en rijden nu via Kachtem naar hun bestemming.
Sinds de kilometerheffing is er bovendien een gigantische toename van het vrachtverkeer op dit stuk. Controles zijn er NOOIT.
Omdat deze landelijke wegen niet aangepast zijn aan deze hoeveelheid verkeer, leidt dit in de spits tot hallucinante en gevaarlijke situaties.
Alhoewel we op nog geen km van school wonen, kunnen onze kinderen NIET veilig naar school fietsen. Omdat we geen aangepaste fietsinfrastructuur hebben. Omdat er veel te snel gereden wordt door zowel personenwagens, tractoren en vrachtwagens.
Op 28 november 2017 organiseerde NVA een vergadering voor en met de buurtbewoners met de bedoeling om samen oplossingen te zoeken en eindelijk maatregelen te nemen.
In mei 2018 ontving elke bewoner van de Manestraat, Binnenstraat en Mezegemstraat een brief met de belofte om op korte termijn, op het traject Mezegemstraat – Manestraat een 4-tal veranderingen te realiseren.
In juni van dit jaar kregen alle bewoners terug een brief van Stad Izegem met de boodschap dat er, behalve de beloofde bloembakken, toch geen enkele structurele maatregel in onze straat toegepast zal worden.
M.a.w. er gebeurt niks. Nu niet, en in de toekomst ook niet.
En dit is dan ook de reden waarom we in actie zijn geschoten. Omdat we het beu zijn.
Want de incidenten lopen op : sedert januari 2018 waren er reeds 24 ongevallen, waarvan 8 in de laatste 4 weken.
Het gaat hier over omgereden paaltjes, het aantikken van bloembakken naast de weg, fietsers die de gracht worden in gereden, auto's die overkop gaan, motorrijders die ten val worden gebracht door roekeloze tegenliggers, auto's die in omheiningen rijden, brievenbussen die eraan moeten geloven, en zelfs verschillende ongevallen met vluchtmisdrijf.
Onafhankelijke officiële metingen door Beweging.net dit voorjaar tonen aan dat onze infrastructuur niet is aangepast aan de maximaal toegelaten snelheden. Met als gevolg :
– Sasbrug : 93% rijdt te snel
– Rumbeeksestraat : 90% overtredingen
– Mezegemstraat : 41% rijdt aan overdreven snelheid
– Méér dan 36% van 656 gecontroleerde wagens in Kachtem rijdt te snel!
Dit zijn onrustwekkende cijfers en incidenten die wij niet naast ons kunnen neerleggen.
Wij wilden het hierbij niet laten en na ons straatontbijt eind juni kregen wij zoveel reacties van omliggende straten uit héél Kachtem, dat wij 'Voor een verkeersveilig Kachtem' hebben opgericht, om alle bezorgde bewoners een spreekbuis te kunnen geven.
Want dat is waar wij voor staan : Een Kachtem dat verkeersveilig is voor iedereen! In samenspraak met meerdere burgers die ons zelf contacteerden en die wijzelf hebben aangesproken, hebben wij een circulatieplan opgemaakt, gecombineerd met structurele maatregelen zoals wegversmallingen, drempels, en een veilige fietsinfrastructuur. Enkel zo wordt Kachtem terug verkeersveilig!
Het voorstel betreffende de aanpassingen aan de brug, na herwerking door ons, is op 2 juli terug voorgelegd geweest aan de burgemeester. We wachten nog steeds op een antwoord. De beloofde resultaten van de smiley die in juni vlak voor de dag van ons straatontbijt is geplaatst, hebben we na meermaals vragen, nog steeds niet ontvangen.
Dit zijn de echte redenen waarom we HET SPREEKRECHT aangevraagd hebben.
Ondanks onze persoonlijke mails naar de burgemeester en schepen van mobiliteit met verzoek tot open communicatie over de verkeersveiligheid in Kachtem, moesten wij nu ook via Facebook vernemen dat er een actieplan m.b.t. grote wegeniswerken klaarligt vanuit het bestuur.
Wordt de verkeersveiligheid in Kachtem hier ook in opgenomen en wanneer wordt er aan onze situatie aandacht geschonken?
Wij vragen via deze weg dan ook om samen te zitten met de betrokken verantwoordelijken en diensten, om onze beide plannen samen te leggen, met het oog op een verkeersveilig Kachtem.
Want wij willen de stem van de burger tot bij het beleid brengen, om de omgeving voor onze kinderen terug leefbaar te maken.
-------------------------------------------------------------------------------
Wij hebben daarbij 1 vraag gesteld : Wanneer kunnen wij samen zitten om Kachtem verkeersveiliger te maken? Opnieuw hebben wij geen antwoord gekregen op onze vraag.
Wat is het nut van spreekrecht als er niet geluisterd wordt en geen antwoord wordt gegeven op onze vraag??
Daarnaast willen wij ook reageren op een aantal beweringen die Schepen Caroline Maertens heeft verkondigd:
• ‘Snelheidscontroles tonen aan dat slechts 2,39% van de gecontroleerde voertuigen te snel rijdt’.
Wij vragen concrete cijfers : Waar werd er geflitst? Wanneer (datum + uur)? Hoeveel wagens op welk moment? Hoeveel waren daarvan in overtreding? Welke overtredingen werden begaan?
Wij weten enkel van een flitscontrole op dinsdag 20 augustus van 14u30 tot 16u. Dit is géén representatief beeld!
Worden de resultaten van beweging.net compleet genegeerd?
• ‘Fietssuggestiestroken zijn wettelijk niet mogelijk.’
Niet alleen heeft de burgemeester ons op 2 juli uitdrukkelijk gezegd dat dit wél kan, wijzelf zijn ook op onderzoek uit gegaan. Fietssuggestiestroken zijn niet wettelijk bepaald, en zijn enkel onderhevig aan suggesties vanuit het Agentschap Wegen en Verkeer. En zij adviseren dat fietssuggestiestroken wenselijk zijn op rijbanen waar een wettelijke maximumlimiet van 50 km per uur geldt, en waar de rijbaan niet smaller is dan 5m40. De Mezegemstraat voldoet daaraan.
Fietssuggestiestroken worden zelfs door de NVA zélf voorgesteld als maatregel tegen de verkeersonveiligheid!
https://izegem.n-va.be/…/n-va-realiseert-verandering-op-tra…
• Wij vragen concrete cijfers m.b.t. de politiecontroles over vrachtwagenverkeer. Wanneer werden deze metingen uitgevoerd? Wat betekent 'bijna alle vrachtwagens rijden reglementair in Kachtem'?
Er wordt nochtans terecht toegegeven dat de Mezegemstraat-Manestraat een sluipweg is tussen Roeselare en Meulebeke/Ardooie...
• De lijst van ongevallen beweert dat er 5 ongevallen waren in 4 jaar tijd. De lijst begint echter pas op 19/04/2018 én gaat enkel over de Mezegemstraat? Worden andere incidenten uit Kachtem niet serieus genomen? Sedert wanneer zijn ongevallen die niet door de politie geregistreerd worden, maar wel menselijk leed veroorzaken, niet meer van tel?
Moeten er echt doden vallen vooraleer men de ernst van de verkeersdruk in Kachtem erkent?
• Wij hoorden het argument 'overal is het verkeer toegenomen'. En dit argument wordt gebruikt om hen te ontlasten van te nemen maatregelen. Voor ons is dit net één van de belangrijkste redenen om een correct circulatieplan uit te werken, en ervoor te zorgen dat de verkeersinfrastructuur up to date is!!
Wij reiken onze hand om in overleg te gaan met ons bestuur. Wij willen samenwerken met ons bestuur om Kachtem verkeersveiliger te maken.
Onze uitgestoken hand werd (opnieuw) weggeslagen…

Het burgerplatform kwam massaal naar de raadszaal in Het Meilief om de plannen kracht bij te zetten.