Maselis

Dinsdagnamiddag werd KSV Roeselare door de ondernemingsrechtbank van Kortrijk failliet verklaard. De West-Vlaamse club werd volgens Het Nieuwsblad door een uitbater van een Roeselaarse horecazaak gedagvaard na het niet betalen van een aantal rekeningen. De zaak kreeg verschillende spelers van de club over de vloer en er werden ongeveer 25.000 euro schulden gemaakt.
De uitbater kreeg niets meer te horen en besliste om naar de rechtbank te stappen. Maandag kwam de zaak voor, maar er was niemand van de club aanwezig. Vervolgens verklaarde de rechtbank de club failliet op basis van de openstaande schuld. De club maakt zich sterk dat er geen liquiditeitsprobleem meer is. Meer nog, CEO Marco Manzo verklaart dat de openstaande schuld van 21.000 euro intussen al betaald is.

Intussen zijn de gevolgen wel groot. Curator Yves François verklaart dat er dit weekend zo goed als zeker niet zal gespeeld worden tegen Virton. Voorlopig mag SV immers geen activiteiten meer uitvoeren. Wat betekent dat de eerste ploeg niet kan spelen en er ook geen trainingen kunnen doorgaan. Tenzij de spelers dat laatste vrijwillig komen doen. Maar dan worden ze er niet voor betaald. Wat er intussen met de jeugdspelers moet gebeuren, is onduidelijk. Al zijn zij in principe ook niet meer verzekerd. De curator gaat er bijgevolg van uit dat ook de jeugd niet meer zal spelen tot er een oplossing komt, als die er komt..

Ondertussen reageerde het management van KSV Roeselare op hun website:

"Vandaag werd het nieuwe management ingelicht dat de Ondernemingsrechtbank van Kortrijk het faillissement van de club heeft uitgesproken. Aan de oorsprong ligt een vordering van REO Catering voor een openstaand bedrag van EUR 28 283,07 (08.08.2019) en intussen volledig betaald op 10.09.2019.

Deze schuld is ontstaan toen KSV Roeselare nog werd bestuurd door een volledig ander management. Alhoewel het management intussen is gewijzigd, bestaan er nog enkele problemen die op vandaag weggewerkt worden.

In deze zaak was het nieuwe management niet ingelicht door het oude management, evenmin omtrent het feit dat deze zaak vandaag werd ingeleid, wat de club tot de huidige situatie bracht. We aanvaarden dat enkele verassingen op ons pad kunnen passeren, alhoewel we nu in een gezonde financiële toestand verkeren. We zullen er dan ook alles aan doen om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden.

Het nieuwe managementteam heeft de volledige steun van de eigenaars en streeft er naar om de club op een zo professioneel mogelijke manier te beheren om KSV Roeselare zo een mooie toekomst te bieden.

De club stelt met haar advocaten alles in het werk om dit ongedaan te verklaren. KSV Roeselare zal dan ook verzet aantekenen en heeft vertrouwen in een goede afloop. We staan hiervoor in nauw overleg met alle betrokken partijen en zullen hier gepast en zo vlug als mogelijk verder over communiceren.

Tot op vandaag komt de club haar financiële verplichtingen na en worden betalingen, zoals:

– lonen

– belastingen,

– RSZ,…

– verzekeringen

– huur

– …

correct uitgevoerd.

Met de steun van de eigenaar zal de ingeslagen weg verder gevolgd worden.

Het doel van het huidige management is om de club stabiliteit te geven en in de toekomst door te groeien naar het hoogste niveau."