Maselis

Naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar 2019-2020 wenst de politiezone RIHO te wijzen op één van haar topprioriteiten, met name verkeersveiligheid.

De politiezone wil samen met de schooldirecties de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen verhogen.

Om deze reden zijn de aandachtspunten van de politiezone RIHO tijdens het volgend schooljaar als volgt:
- aandacht voor de functie van de gemachtigd opzichter;
- het houden van politioneel toezicht op het rij- en parkeergedrag. Er zal streng opgetreden worden voor inbreuken zoals parkeren op voetpaden, oversteekplaatsen en plaatsen waar dit door verkeersborden verboden is.
- er zullen frequent snelheidscontroles georganiseerd worden in de zones 30 aan de schoolomgevingen tijdens het begin en einde van de schooltijd;
- vanaf medio oktober wordt er een actie op touw gezet met betrekking tot de fietsverlichting.

De politiezone hoopt op de medewerking van de scholen en de personen die de kinderen begeleiden van en naar school. Kinderen hebben recht op een veilige schoolomgeving.