Maselis

Katten en honden zijn populaire en geliefde huisdieren. De laatste jaren is er meer en meer aandacht voor professionalisering in de sector van het fokken en handelen in deze dieren. Het is belangrijk om medisch en mentaal gezonde dieren te fokken en/of te verhandelen. Hogeschool VIVES campus Roeselare krijgt als eerste hogeschool een erkenning voor de vorming tot honden- en kattenkweker / kweker-handelaar en draagt op die manier bij aan het dierenwelzijn.


Op 15 februari 2019 kwam er een aanpassing van het KB van 27 april 2007 betreffende de erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren. Het is, behoudens enkele uitzonderingen, verplicht om minstens 1 geschoold personeelslid in dienst te hebben.
Deze door de overheid goedgekeurde opleiding komt tegemoet aan deze eis. Er wordt een degelijke, wetenschappelijk onderbouwde basiskennis in de verschillende benodigde domeinen aangeboden. Er is aandacht voor hygiëne, dierenwelzijn en huisvesting, dierengezondheidszorg, zoönoses (ziekte) en EHBO, ethologie van hond en kat, voeding, gebitsverzorging van hond en kat, voorplanting van hond en kat en verschillende aspecten van wetgeving en contracten.
De opleiding gaat van start in januari 2020. Na het volgen van 5 lesdagen en het slagen voor een schriftelijk examen, ontvang je het getuigschrift van honden- en kattenkweker / kweker-handelaar.
Meer info over de opleiding kan je terugvinden via www.vives.be/nl/honden-en-kattenkweker-handelaar.