Maselis

Het Vlaams gewest biedt de mogelijkheid om subsidies aan te vragen voor projecten die de verkeersveiligheid van schoolomgevingen verbeteren. Het Lokaal Bestuur Torhout diende in april 2019 een subsidiedossier in ter waarde van 44.837 euro waarvan er voor elke uitgegeven euro één euro subsidie tegenover staat van het Vlaams gewest. Het ingediende subsidiedossier werd goedgekeurd door het Vlaams gewest eind juli 2019.

Naar aanleiding van de oproep voor subsidies voor projecten die de verkeersveiligheid in schoolomgevingen verhoogt, diende het Lokaal Bestuur Torhout een dossier in voor kleine verkeersveilige ingrepen in 6 schoolomgevingen.

Per jaar mag er per lokaal bestuur één dossier ingediend worden voor maximum 10 schoolomgevingen. Het maximale bedrag per schoolomgeving is 25.000 euro en de subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale kostprijs van de ingrepen. De subsidies zijn vooral gericht op snel uitvoerbare maatregelen (moeten maximum binnen de 6 maanden na goedkeuring van het dossier uitgevoerd worden) zoals verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele maatregelen.

Het Lokaal Bestuur Torhout wil inzetten op veilige schoolomgevingen en wil dan ook op diverse plaatsen binnen de stad kleine werken uitvoeren om de schoolomgeving verkeersveiliger te maken. De laatste jaren werd de kaart getrokken van fiets- en schoolstraten in diverse schoolomgevingen. Deze tendens zal de komende jaren verder uitgewerkt worden en een aantal proefprojecten zullen omgebouwd worden tot effectieve projecten waarbij geïnvesteerd zal worden in infrastructurele maatregelen, signalisatie en wegmarkeringen die deze projecten ondersteunen.
Volgende projecten in het kader van verkeersveiligheid aan scholen worden of werden reeds gerealiseerd:
Sint-Jozefstraat Middenschool Sint-Rembert:
Verder uitwerken van de fietsstraat door het aanbrengen van thermoplastische wegmarkeringen die de bestaande fietsstraat accentueren.


Zwevezelestraat Basisschool Ten Parke:
Verder uitwerken van de fietsstraat door het aanbrengen van thermoplastische wegmarkeringen die de bestaande fietsstraat accentueren.
Vervangen van het kruispunt ter hoogte van de school door asfalt met hierop een thermoplastisch zebrapad met gecoate ondergrond om de zichtbaarheid van het zebrapad te verhogen.

Kloosterstraat Basisschool Wijnendale:
Invoeren van een permanente 'schoolstraat' in navolging van een bestaand proefproject. Om deze schoolstraat te bestendigen zal de nodige vaste signalisatie aangebracht worden en zullen langs beide zijden van de straat octopuspalen met slagboom geplaatst worden om de straat fysiek te kunnen afsluiten tijdens de uren van de schoolstraat.

Pastoriestraat Basisschool de Revinze:
Afsluiten van een gedeelte Pastoriestraat: aanbrengen van signalisatie en plaatsen van wegneembare paaltjes in de rijweg om de straat fysiek af te sluiten.

Buiten het afgesloten gedeelte van de Pastoriestraat zal een 'schoolstraat' ingevoerd worden, hiervoor moet vaste signalisatie om de schoolstraat aan te geven geplaatst worden en moet een octopuspaal met slagboom geplaatst worden aan de kant van de Lindenstraat.
Heraanleg gedeelte Pastoriestraat: herasfalteren en aanbrengen van wegmarkeringen en zebrapad met gecoate onderlaag, dit alles in thermoplastisch materiaal.

Papebrugstraat SiVi:
Zebrapad in thermoplastisch materiaal en gecoate onderlaag.
Spinneschoolstraat en Papebrugstraat Sivi, VTI en St-Jozefscollege
2 zebrapaden in thermoplastisch materiaal en gecoate onderlaag.

Bruggestraat Basisschool De Torretjes :
Zebrapad in thermoplastisch materiaal en gecoate onderlaag.

"Als stadsbestuur willen we investeren in veilige en aantrekkelijke schoolomgevingen. De autostroom bij het begin en het einde van de school aan de schoolpoort willen we beperken. Daarom zetten we volop in op schoolstraten en fietsstraten. Deze willen we veilig en extra aantrekkelijk maken zodat meer ouders, kinderen en jongeren kiezen om met de fiets of te voet naar school te komen. Deze subsidies vormen een belangrijke ruggensteun. Ook volgend jaar zullen wij zeker opnieuw een dossier indienen om zo systematisch verder te werken aan veilige en aangename schoolomgevingen in onze stad," vertelt schepen van mobiliteit, Elsie Desmet.