Maselis

ROESELARE: De wijkagenten van de lokale politie zijn belast met het uitvoeren van woonstcontroles bij elke aangifte van adreswijziging door de burger. Hiernaast zijn er ook nog de uit te voeren woonstcontroles voor burgers die worden afgeschreven naar het buitenland of in het kader van procedures inzake ambtshalve schrappingen. Deze extra uit te voeren controles, de vraag naar diepgaandere controles, alsook het belang dat de Federale regering hecht aan de strijd tegen domiciliefraude, verhoogde de noodzaak tot een snellere en efficiëntere uitwisseling van gegevens tussen de wijkagenten en de dienst burgerzaken.

Bij elke aangifte van adreswijziging komt de wijkinspecteur thuis langs om een zogenaamde woonstcontrole uit te voeren. De wijkinspecteur moet immers kunnen vaststellen dat je daar effectief woont. De administratie die daarmee gepaard gaat, verliep tot voor kort volledig op papier.
Voortaan beschikken de wijkagenten van de politiezone RIHO (Roeselare, Izegem en Hooglede) over een laptop waarmee ze alle aanvragen voor het uitvoeren van woonstcontroles digitaal ontvangen en kunnen afhandelen en op hun beurt na het afronden van de woonstcontrole meteen weer digitaal kunnen doorsturen naar de diensten burgerzaken van Roeselare, Izegem en Hooglede.
Tijdswinst

De wijkagenten kunnen voortaan met een laptop de adreswijzigingen doorvoeren. Voor de stad Roeselare zijn dat zo’n 5.000 woonstcontroles op een jaar tijd. En dat betekent een pak minder paperassenwerk, en het gaat ook heel wat sneller. Tijdswinst dus voor inwoners en wijkagenten.