Maselis

Open VLD’ers Piet Delrue en Liselot De Decker:

“Persoonlijk is het bijzonder moeilijk in te schatten hoeveel stemmen je zal halen.”

Open VLD gaat de verkiezingsstrijd aan met enkele (bijna) nieuwe namen in onze regio. Gemeenteraadsvoorzitter Piet Delrue is derde opvolger voor het Federaal Parlement, Liselot De Decker staat op plaats negen voor het Vlaams Parlement.

“Eind 2011 ben ik eigenlijk in de politiek gerold”, opent Piet ons gesprek. “Toen pas maakte ik me bij de toenmalige voorzitter bekend als liberaal in hart en nieren. Dat had ik duidelijk mee gekregen van mijn pa die ook gemeenteraads- en Provincieraadslid was. Sindsdien is alles eigenlijk in een stroomversnelling gegaan want al snel zat ik in het bestuur van de plaatselijke afdeling en in oktober 2012 kwamen de verkiezingen er al aan. Vijf maanden later werd ik ook voorzitter en dan waren we definitief vertrokken, tot nu dus al gemeenteraadsvoorzitter in Roeselare en voor Open VLD Provinciaal, regionaal en plaatselijk voorzitter. Elk jaar kwam er dus iets bij.”

Is de volgende stap nu een nationaal verhaal? “Samen met Liselot zijn we nu inderdaad met volle overtuiging kandidaat. Ik sta als derde opvolger voor de Kamer en mijn collega staat negende op de Vlaamse lijst. Tot wat dit nu moet leiden ligt volledig aan de kiezer natuurlijk.”

Het politiek verhaal van Liselot is veel korter. “Door Piet ben ik eigenlijk bij de partij gekomen en dus ook in de politiek geraakt. Niet evident eigenlijk want van thuis uit was men ook wel politiek geëngageerd maar niet blauw. Ik kom immers uit een volledig CD&V-nest waarbij mijn broer zelfs nu nog actief is in Lichtervelde. Toch sprak Piet Delrue mij vorig jaar in april aan om Roeselare blauwer te krijgen, via Open VLD dan natuurlijk. Voor de gemeenteraadsverkiezingen kreeg is onmiddellijk de derde plaats en werd dus direct verkozen voor de gemeenteraad. Binnen 4,5 jaar volg ik Piet ook op als gemeenteraadsvoorzitter, als Piet dus schepen wordt.”

Welke functies zal je dan krijgen in Roeselare? Piet Delrue: “Ik kom dan in de plaats van José Debels en neem al zijn bevoegdheden over zoals het wielermuseum KOERS!, sport, sportinfrastructuur, feestelijkheden en evenementen en vrijwilligers plus de verantwoordelijkheid en de dienstverlening van het centraal nummer 1788, plus daarbij nog enkele zaken die onze burgemeester nu nog behartigt, zoals wijkenbeleid en participatie. Of ik dan nog tijd zal hebben voor een nationale functie? Als derde opvolger is de kans klein dat je straks naar Brussel moet, want dan moeten al een aantal effectieven hun mandaat afstaan door omstandigheden, maar als de kans zich voordoet zal ik het zeker niet laten. We hebben nu ook schepenen in Roeselare trouwens die parlementslid zijn. Ik vind het trouwens goed dat de partij een link heeft met Brussel.”

Hoe schat je zelf jullie kansen in? “Persoonlijk is het bijzonder moeilijk in te schatten hoeveel stemmen je gaat halen”, gaat Liselot verder. “Voor de gemeenteraadsverkiezingen was dit al niet evident, nu is het nog moeilijker als je het mij vraagt. Leuk is misschien wel dat ik stemmen kan ronselen op twee fronten. Ik ben namelijk afkomstig van Lichtervelde en woon nu in Roeselare, maar reken eigenlijk op al mijn West-Vlaamse connecties. Daar nu een getal op kleven is niet gemakkelijk. Ik hoop natuurlijk wel voor de ganse partij dat we goed scoren.”

Wat zijn jullie troeven om de West-Vlaamse harten te veroveren? Piet Delrue: “Voor onze Provincie willen we dat er op vlak van mobiliteit zware investeringen komen. Op dat vlak zijn we nu zeker onderbedeeld. Verder kan ook het spoor veel beter. Er moet bijvoorbeeld in de toekomst sneller kunnen gereisd worden naar Brussel dan heden ten dage. Twintig jaar geleden stond je er rapper dan vandaag. Dat zijn toch zaken die eigenlijk niet meer kunnen. Zeker voor de studenten is dit geen voordeel. Ook pleiten we voor betere verbindingen met de fiets tussen de gemeenten en steden. West-Vlaanderen moet de fietsprovincie bij uitstek blijven. Verder willen we ook een aantal nieuwe dingen lanceren zoals West-Vlaanderen als de klimaatprovincie. We moeten in de toekomst de meest aantal windmolens en zonnepanelen krijgen. Momenteel spant Limburg nu nog de kroon op dat vlak. Ook de samenleving is heel belangrijk. We moeten een land en Provincie blijven waar iedereen in graag werkt, leeft en woont.”

Een heikel punt bij de bevolking is nu natuurlijk de pensioenen. Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten zei onlangs nog 67 jaar behouden maar mits voorwaarden. Worden jullie daar ook over aangesproken wanneer je propaganda maakt? “Persoonlijk heb ik nog nooit iemand gehad die me een vraag stelde rond pensioenen”, aldus Liselot. “Dat is misschien wel een beetje normaal want binnen onze partij zitten er veel ondernemers die daarover een andere visie hebben. Ik bedoel daarmee dat als zelfstandige je niet direct bezig bent met de pensioenen. Wij hebben daar rond een ander publiek dan bijvoorbeeld andere traditionele partijen. Als ik nu naar mezelf kijk in de zorgsector dan besef ik ook dat het tempo op je 67ste niet meer zal zijn als bij een jongere. Ik zou natuurlijk wel mijn kennis op dat moment kunnen doorgeven aan de jongere generatie. Het is dus gewoon een mentaliteitswijziging die er moet komen.”

“De pensioenleeftijd verlagen van 67 jaar is totaal onverantwoord”, gaat Piet verder. “Dat is gewoon niet meer betaalbaar. De verhouding betalers ten opzichte van ontvangers is volledig scheef getrokken. Wij zijn nu misschien allemaal aan het werk, maar een veelvoud doet dat niet. Laat wel duidelijk zijn dat de effectieve pensioenleeftijd nu op 59 of 60 jaar ligt met al de maatregelen die er nu voorhanden zijn. Je moet wel rekening houden met de zwaarte van de job en de aantal gewerkte jaren ook hé. Ik denk dat we ons vanaf de volgende regering in het kader van de pensioenen moeten gaan spiegelen aan landen als Noorwegen. Daar is er ook een ander systeem met afbouwmomenten naar 4/5 en dergelijke.”

Wat Nationale thema’s liggen jullie nauw aan het hart? “Dat is zeker het thema onderwijs”, aldus Piet. “Er moet gezorgd worden dat er scholen zijn op maat van het kind. De drempel moet terug lager worden, maar de lat hoger. Dat is een uitspraak van onze voorzitter die toch wel heel duidelijk is. Maar de rode draad doorheen de verkiezingen blijft toch wel de efficiënte overheid. We betalen nu gewoon veel te veel belastingen (54% van het Bruto Nationaal product). Er moet dus op alle niveaus bespaard kunnen worden. Het is immers niet normaal dat meer dan de helft van het Nationaal inkomen via de overheid passeert. We mogen verwachten dat we daar meer voor terugkrijgen dan nu het geval is.”