Maselis

KORTRIJK: Bij een controle in een restaurant in Kortrijk bleken tien werknemers niet in orde met hun papieren. Twee werknemers bleken illegaal in het land te zijn, vijf werknemers bleken niet ingeschreven te zijn bij de RSZ, twee werknemers waren aan de slag buiten hun aangegeven werkuren (inbreuk deeltijds arbeid), en één student was er aan de slag zonder contract. In twee andere restaurants werden geen inbreuken vastgesteld.
De politie- en inspectiediensten willen met gerichte controle-acties een duidelijk signaal geven aan de horeca-uitbaters die zich schuldig maken aan zwartwerk en illegale tewerkstelling. "Dergelijke acties zullen in de toekomst zeker opnieuw uitgevoerd worden”, zegt de korpschef van zone VLAS.