Maselis
De sloopwerken aan de Proximussite, gelegen tussen de Sint-Amandsstraat en de H. Consciencestraat, worden met iets meer dan een maand verlengd. Na het bouwverlof wordt de laatste fase van de afbraak opgestart. Dit gaat opnieuw gepaard met wat hinder voor het verkeer. Van dinsdag 23 april tot en met vrijdag 17 mei wordt de helft van de rijweg van de Sint-Amandsstraat ingenomen als veiligheidszone. Gemotoriseerd verkeer kan op de parkeerstroken rijden. Herashekkens met verlichting zullen een duidelijke afscheiding vormen tussen voetpad en rijweg. Tijdens het weekend zal de Sint-Amandsstraat volledig toegankelijk zijn, zowel de rijweg als de parkeerstroken. Van maandag 20 mei tot en met vrijdag 24 mei zal er éénrichtingsverkeer in de Hendrik Consciencestraat zijn.