Maselis

Het Rode Kruis West-Vlaanderen houdt op zaterdag 16 maart in Roeselare een grote rampenoefening in samenwerking met enkele lokale partners. De opleiding maatschappelijke veiligheid van Hogeschool VIVES maakt deze oefening ook toegankelijk voor studenten die niet aanwezig kunnen zijn. Die studenten kunnen dit immers meemaken via virtual reality.

Het initiatief kadert in het vak ‘Crisisbeheer en noodplanning’ binnen de bacheloropleiding maatschappelijke veiligheid op VIVES campus Kortrijk. Studenten krijgen sowieso de kans om als figurant deel te nemen maar Nils Vandenbroucke, docent aan VIVES en medewerker bij het Rode Kruis, gaat een stap verder.

Door het inzetten van onderwijstechnologie maakt hij deze ervaring ook toegankelijk voor studenten die niet aanwezig kunnen zijn. Met behulp van 360° camera’s en drones, wordt de uitrol van de medische discipline in beeld gebracht. Zo kunnen studenten met een VR-bril (VR = virtual reality) in de les de rampenoefening op een immersieve manier ervaren, wat het leereffect ten goede komt.

Dit kadert ook in het jaarthema van VIVES, met name ‘Driven by technology’. Door het doelgericht inzetten van technologie wil VIVES zijn studenten op een activerende manier klaarstomen voor de beroepen van de 21e eeuw.

Unieke opleiding maatschappelijke veiligheid

Ben je geboeid door complexe maatschappelijke vraagstukken, in het bijzonder door alles wat met veiligheid en leefbaarheid te maken heeft? Hou je van samenwerken met anderen, ook in crisissituaties? Is het  onderzoeken, het systematisch analyseren en uiteenrafelen van problemen op je lijf geschreven? Heb je interesse voor planmatig en beleidsmatig werk? Hou je van organiseren en aanpakken? Dan is de opleiding bachelor in de maatschappelijke veiligheid beslist iets voor jou. Deze opleiding is uniek in Vlaanderen.
Je kan kennismaken met de opleiding tijdens de opencampusdagen van zaterdag 16 en zondag 17 maart, telkens van 13 tot 17u, op campus Kortrijk, Doorniksesteenweg 145.


Info Rode Kruis West-Vlaanderen

Op zaterdag 16 maart organiseert Rode Kruis West-Vlaanderen een monodisciplinaire oefening in het kader van zijn rampenplanning. In  het bijzonder de samenwerking tussen de verschillende disciplines bij het Rode Kruis, en op hun beurt, met externe hulpverleners/diensten. Verscheidene procedures zullen worden uitgetest om, na een evaluatie achteraf, gebruikt te worden bij rampsituaties.

Voor het Rode Kruis West-Vlaanderen worden de Provinciale Hulpdienst (HD) samen met lokale afdelingen en de dienst Sociale Interventie (DSI) ingezet. Ook Rode Kruis simulanten nemen deel aan de oefening.

Externe partners zijn Stad Roeselare met o.a. hun PSH-netwerk (Psycho Sociale Hulpverlening), KSV Roeselare en de ziekenhuizen AZ Delta Roeselare, AZ Groeninge Kortrijk en de Sint-Jozefskliniek uit Izegem. Stad Roeselare  en KSV Roeselare stellen tevens ook de accommodaties ter beschikking en zorgen voor logistieke steun.
 
Het scenario
 
Bij een voetbalwedstrijd breken er rellen los tussen supporters waarbij gewonden vallen, op datzelfde moment ontstaat er een explosie in een aanwezig frietkraam waarbij ernstige gewonden vallen. Daarnaast zijn er ook heel wat niet-gewonde getroffenen zoals supporters die getuige waren van de feiten of zelf nog familieleden missen. Algauw wordt duidelijk dat het om een grootschalig en ernstig incident gaat.

Vanaf dan komt er een volledige ontplooiing van de Rode Kruis Hulpdienst en van het team Dringende Sociale Interventie (DSI) op gang en verschijnen alle partners in het verhaal. Er wordt door DSI, in samenwerking met de Psycho Sociale Hulpverlening (PSH) en Stad Roeselare een callcenter opgezet, er komt ondersteuning van de ziekenhuizen en er wordt een herberg centrum ingericht.
 
Locatie
 
Voor de locatie werd gekozen voor de Site ‘Schiervelde’ te Roeselare, met name het voetbalstadion van KSV Roeselare.