Maselis
DANNEELS  Kardinaal Godfried Danneels is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt kardinaal Jozef De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, in een persbericht. De kardinaal is op donderdag 14 maart overleden in zijn woonplaats Mechelen. De uitvaart zal plaatsvinden op 22 maart in Sint-Romboutskathedraal van Mechelen.De kardinaal had zich al een tijdje teruggetrokken uit het publieke leven omdat zijn gezondheid zienderogen achteruitging. In 2014 en 2015 nam hij uitzonderlijk deel aan de gezinssynodes maar alleen omdat paus Franciscus hem dat uitdrukkelijk gevraagd had.
De uitvaart van kardinaal Godfried Danneels vindt plaats op 22 maart in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen. De dienst zal worden geleid door kardinaal Jozef De Kesel, in samenwerking met onder meer de pauselijke vertegenwoordigers (nuntiï), de Belgische bisschoppen en de priesters en diakens van het aartsbisdom.