Maselis
Tijdens de eerste bijeenkomst van de nieuwe raad van bestuur werd Kris Declercq, burgemeester
Roeselare, unaniem herverkozen als voorzitter van de raad van bestuur. In zijn kielzog volgen Kurt Claeys,
schepen Oostende en Peter Roose, burgemeester Veurne, als ondervoorzitters.
“Met de verlenging van onze dienstverlenende vereniging in het vooruitzicht, blijven we ons DNA behouden,
maar moeten we ons blijven vernieuwen”, zegt Kris Declercq, voorzitter WVI. “Of kortweg: continuïteit en
innovatie. De grote kracht van WVI is dat we als het verlengstuk van de gemeente opereren: als publieke
dienstverlener is WVI niet gericht op commerciële belangen, maar op het belang van de gemeente. We zijn
de hefboom om gemeentelijke en regionale beleidsdoelen te helpen formuleren en realiseren.”
De 54 leden van de algemene vergadering van WVI kozen op 28 februari 2019 tijdens een buitengewone
algemene vergadering een nieuwe raad van bestuur. Het nieuwe bestuur telt voortaan 15 stemgerechtigde
vertegenwoordigers, aangevuld met drie vertegenwoordigers van de oppositie, zonder stemrecht. Van de
15 moet minstens een derde van het andere geslacht zijn. De drie regio’s – Noord-West-Vlaanderen
(Oostende-Brugge), Midwest (Roeselare-Tielt) en Westhoek – kregen elk vijf mandaten met gemeentelijke
bestuurders toegewezen. De raad van bestuur staat in voor het dagelijkse beheer van het publieke bedrijf
dat WVI is. Onderstaande verkozenen zullen de komende jaren het beleid van de dienstverlenende
vereniging bepalen:
 
De afslanking van de raad van bestuur stelt WVI natuurlijk voor uitdagingen: om te waarborgen dat alle
lokale besturen zich nauw bij WVI betrokken blijven voelen, willen we de banden versterken en de
informatiedoorstroming nog verbeteren. Tegelijk profileren we ons meer dan ooit als een slanke, efficiënte
en daadkrachtige organisatie, die gemeenten helpt om beleidsdoelen te formuleren en te realiseren.
Als verlengstuk van 54 West-Vlaamse gemeenten maakt WVI dagelijks werk van een duurzame en veilige
woon-, werk- en leefomgeving. Zo initieert, faciliteert en organiseert WVI intergemeentelijke samenwerking
op diverse domeinen gaande van het realiseren van kwaliteitsvolle en duurzame bedrijventerreinen en
woonprojecten tot studiebureau en advies- en kenniscentrum rond ruimtelijke planning, mobiliteit, milieu,
natuur, klimaat, energie, grensoverschrijdende en Europese samenwerking