Maselis

Woensdag werd er in De Farmerie (cannabiswinkel) in de Ooststraat een controle uitgevoerd.
De controle werd uitgevoerd door het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) en de FOD Volksgezondheid bijgestaan door de PZ RIHO.
Er werden diverse inbreuken vastgesteld. Bepaalde producten werden meegenomen voor onderzoek.
Er wordt omwille van het nog lopende onderzoek verder niet meer gecommuniceerd.