Maselis
Een verplicht verblijf - voor onbepaalde duur - in een psychiatrische instelling. Dat lijkt de straf te gaan worden voor Bieke W. (30), de moeder die haar drie kinderen bij haar thuis in Varsenare vermoordde. Een proces in het hof van Assisen zal er dus niet van komen. De gevangenis wordt op die manier ook afgewend voor de jonge moeder. Het parket volgt namelijk de stelling van de psychiaters die stellen dat Bieke W. ontoerekeningsvatbaar was op het moment van de feiten. Zij zullen de raadkamer volgende maand dan ook vragen om haar te interneren.
 
Een vroege ochtend op 28 augustus 2018
De feiten schokten afgelopen zomer zowat gans Vlaanderen. In de vroege ochtend op 28 augustus werd de politie opgetrommeld voor een verkeersongeval langs de autosnelweg. Een wagen was er frontaal op een brugpijler geknald.De agenten troffen er Bieke W. - afgezien van enkele schaafwonden - ongedeerd achter het stuur aan. Wat de jonge vrouw, die door familie en kennissen een 'voorbeeldmoeder' genoemd wordt, op dat moment bekende, sloeg de politie echter met verstomming. Ze gaf daar en toen toe dat ze haar drie kinderen - tussen vier jaar en drie maanden oud - thuis om het leven had gebracht. De politie haastte zich naar de woning in de Ter Hauwestraat in Varsenare en moest haar man daar zelfs wakker bellen. Hij had toen nog geen idee van de gruwel die zich even voordien onder zijn dak had afgespeeld.
 
Geen publiek proces
Bijna een half jaar na de driedubbele moord lijkt het zo goed als zeker te zijn dat er geen publiek proces zal volgen. Het gerecht stelde kort nadien een college van psychiaters aan en die waren unaniem: "Bieke W. was ontoerekeningsvatbaar op het moment dat ze haar drie kinderen om het leven bracht