Maselis

Veel West-Vlaamse bedrijven ondervinden moeilijkheden om de talrijke openstaande vacatures in te vullen. Uit recente cijfers van VDAB en UNIZO West-Vlaanderen, blijkt dat de krapte op de arbeidsmarkt in de loop van 2018 verder is toegenomen. Dit wordt ook bevestigd door een bevraging van UNIZO West-Vlaanderen bij haar leden. Hierbij gaven 87% van de ondervraagde werkgevers aan moeilijkheden te ondervinden op vlak van rekrutering terwijl 43,5% van hen verwachten dat hun personeelsbestand in 2019 zal toenemen. VDAB en UNIZO willen deze werkgevers dan ook blijvend ondersteunen in deze zoektocht.

Eind november telde West-Vlaanderen 26.384 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 2.402 of 8,3% minder dan vorig jaar. West-Vlaanderen heeft bovendien de laagste werkloosheidsgraad van alle provincies (4,8% t.o.v. 6,1% gemiddeld in Vlaanderen). Daartegenover staat dat VDAB West-Vlaanderen de laatste twaalf maanden 52.280 vacatures ontving (in het Normaal Economisch Circuit zonder uitzendopdrachten, exclusief vacatures van wervings- en selectiekantoren). Dat betekent een stijging op jaarbasis van 13,8%. Eind oktober 2018 stonden nog 8.511 van deze vacatures open. De vraagzijde op de arbeidsmarkt blijft dus groeien terwijl de aanbodzijde al jaren kleiner wordt. Dit maakt dat werkgevers het vaak moeilijk hebben om vacatures in te vullen.