Maselis

Naar aanleiding van het Sint-Ceciliafeest reikte Het Gildemuziek uit Roeselare een aantal eretekens uit. Paul Vanneste kreeg een ereteken, omdat hij al zeventig jaar lid is van de muziekvereniging. Ronny Muylle is al zestig jaar lid en Michel Markey kreeg een ereteken voor vijftig jaar lidmaatschap. (slr)