Maselis

Ook al is de provincieraad met 36 leden zowat gehalveerd, toch is de meerderheid van CD&V, Open VLD en SP.A van plan om in het Bureau elf of bijna een derde van alle raadsleden op te nemen. Dat Bureau regelt de werkzaamheden van de provincieraad.Het voorstel dat de meerderheid vandaag op tafel wil leggen is niet naar de zin van Groen, dat daartegen een amendement zal indienen. “We vinden dit gewoonweg buiten alle proportie”, zegt Maarten Tavernier. “Het is niet meer dan logisch om samen met de halvering van de provincieraad ook de getalsterkte van het Bureau te halveren