Maselis

De nieuwe politieke beweging STIP (Stedelijk Izegems Project) heeft een open brief aan het stadsbestuur geschreven. Daarin vragen ze wat de kostprijs is van het project Baertshof, waarbij de stad de kunstacademie en het archief in de vroegere gebouwen van drukkerij Strobbe wil onderbrengen. Verder wil STIP ook weten welke projecten uit Visie 2030 er volgende legislatuur gerealiseerd worden en wat de raming is. Ze vraagt verder of de stad bereid is grotere en duurdere projecten af te blazen ten voordele van dringender investeringen, zoals de renovatie van het zwembadcomplex. Als laatste polst ze naar het standpunt van de partij over de centrumbrug. Burgemeester Bert Maertens (N-VA) is verbaasd over de brief. “Schepen Nadia Staes zetelt weliswaar als onafhankelijke, maar prijkt wel op de lijst van STIP bij de verkiezingen”, reageert hij “Als ze ons iets te melden hadden, konden ze dat perfect via haar doen en niet via een open brief.