Maselis

Het kabinet-Schauvliege wijst er wel op dat voorlopig nog helemaal geen sprake is van een officiële aanvraag voor de aanleg van zo'n naaktstrand. De Federatie van het Belgisch Naturisme (FBN) ijvert er al langer voor om naast het bestaande naaktstrand in Bredene een tweede naaktstrand aan de kust te realiseren. De federatie heeft daarvoor zelf het van Westende vanaf Sint-Laureins richting Nieuwpoort naar voren geschoven.In antwoord op een vraag van Vlaams Belang-parlementslid Stefaan Sintobin zegt Vlaams minister Schauvliege dat er volgens haar Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een mogelijk probleem is met de 'randactiviteiten' in de duinen. Zo wijst het agentschap op het bestaan van zeldzame duinvegetaties en op mogelijke broedplaatsen van de kuifleeuwerik. "Deze grondbroeder is langs de kust mede door de te hoge recreatiedruk verdwenen", klinkt het.