ROESELARE: Zeven Roeselaarse laureaten voor Proximity Campagne

Samen met Be Planet lanceert de stad Roeselare een mobilisatiecampagne voor de zeven Roeselaarse laureaten uit de Proximity campagne. Concreet bestaat dit uit een warme oproep aan elke Roeselarenaar om mee te helpen aan één of meerdere van de zeven weerhouden projecten en zo de omwenteling te maken naar een nog duurzamer en solidair RSL! Roeselare is overigens de eerste Vlaamse stad die hieraan deelneemt.

Proximity: lokale partnerschappen en bottom-up projecten
De Proximitycampagne heeft als doel om verschillende actoren met elkaar in contact te brengen, de handen in elkaar te laten slaan en zo projecten uit te werken die inzetten op een duurzame en solidaire samenleving. Voor en door burgers.

Ontdek de zeven geselecteerde projecten
Na enkele ontmoetingsmomenten tussen lokale actoren en een projectoproep, werden uiteindelijk zeven Roeselaarse projecten geselecteerd voor de Proximity mobilisatiecampagne.

1.   VOC op Stap – Duurzaam leven in klare taal

VOC Op Stap wil infosessies organiseren om mensen in kwetsbare situaties in heldere taal te informeren over ‘duurzaam leven’. Aanbod voor het grote publiek.

2.   Inval Vzw – Kompostella

Inval vzw wil Kompostella op poten zetten, een buurtcompostproject voor mensen die thuis zelf niet in de mogelijkheid zijn om te composteren.

3.   De Origine – Uitbouw van samentuin de Origine

Samentuin de Origine wil vooral hun bestaande ruimte gaan uitbreiden, verfijnen en verder uitwerken.

4.   Repair Café – Digitaal repair café en maaklab

Het Repaircafé Roeselare wil herstel promoten en zo de afvalberg verkleinen. Om hun bereik nog te vergroten, wil men nu ook digitale sessies organiseren. Op die manier wordt ook een sociale wereld gecreëerd waarin mensen elkaar ontmoeten, helpen en van elkaars talenten kunnen genieten. 

5.   Vzw de Lochting – Prepare café

Met Prepare Café wil vzw de Lochting voedselverspilling tegengaan door voedseloverschotten te verwerken in (h)eerlijke gerechten en extern aan te bieden. Via ‘Julienne kookt’ worden medewerkers uit sociale tewerkstelling ook meegenomen in een opleidingstraject. Er wordt hierrond ook een educatief luik uitgewerkt, waarbij onder meer workshops worden georganiseerd.

6.   Groenpark RSL vzw – Vergroenen van de buurt

Buurtcomité het Groenpark wil een stuk braakliggende grond omtoveren tot een groene oase door het te vergroenen en verbloemen. Ook wil men meer bloemen langs het Collievlinderpad.

7.   T’ Hope VZW – T’ Hus van T’ Hope

‘T Hope wil bouwen aan ’T Hus van ’T Hope, een energie-efficiënt huis voor jongeren die geen dak boven hun hoofd hebben. Daarnaast wil men werk maken van een sensibiliseringsactie rond en vooral tegen armoede.

De volgende stap: hulp gezocht!
Deze projecten hebben jouw hulp nodig om verder uitgewerkt te worden! Iedereen kan zich inzetten voor deze acties naargelang zijn of haar middelen en mogelijkheden, hetzij in de vorm van financiële of materiële giften, competenties of vrijwilligerswerk. Elke burger, vereniging, ondernemer, werknemer wordt opgeroepen om zijn of haar steentje bij te dragen. Zo maakt iedereen zelf deel uit van de transitie naar een mooi, ondernemend en toekomstbestendig RSL!

Bekijk hier de verschillende projecten en ontdek per project hoe jij kan helpen!

Unieke kans voor lokale ondernemers
Voor de lokale ondernemer is het een kans om zijn lokale verankering verder te versterken, zijn inzet voor een duurzame toekomst te delen met interne en externe stakeholders en om samen met de burgers, verenigingen en de Stad te bouwen aan een duurzame toekomst.

Deze bedrijven hebben alvast hun schouders onder de campagne gezet: Maselis, Elia, Maister en de Krant van West-Vlaanderen.

Lokale ambassadeurs als communicatieboosters
De Proximity campagne wordt ook ondersteund door enkele lokale ambassadeurs: Inval VZW, De Lochting, ARhus, De Spil, Samentuinen, RepairCafé, Natuurpunt Mandelstreke, Groenpark, EVA VZW, Knack Volley Roeselare.

Partners Be Planet en Netwerk Transitie Vlaanderen
Be Planet is een erkende stichting van openbaar nut en werd opgericht op initiatief van verschillende koepelorganisaties van milieuverenigingen en enkele vooraanstaande figuren met elk een eigen, specifieke achtergrond. Sinds de oprichting van Be Planet in 2015 werden meer dan 100 duurzame en solidaire burgerprojecten in België ondersteund door de brug te slaan tussen verschillende actoren zoals bedrijven, lokale overheden en andere organisaties.

www.beplanet.org/nl

Transitie Netwerk Vlaanderen is het regionale knooppunt van het Transitienetwerk in België. Het doel van Transitie Netwerk Vlaanderen is initiatieven en actoren ondersteunen die lokale oplossingen bedenken voor mondiale uitdagingen die we als samenleving aangaan.

www.transitie.be

Geschreven door
Mandelnieuws/ Foto RV