Maselis

Sp.a Roeselare en hun ‘vernieuwers’ stappen met vol vertrouwen naar de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Bedoeling is dat de ploeg rond lijsttrekster Michéle Hostekint verder kan meebesturen net als in de voorbije twaalf jaar.

Wellicht kan men niet anders dan tevreden zijn over die periode. Met die vraag trokken we naar de kopstukken Michéle Hostekint en Henk Kindt.

Michéle: "Tijdens de vorige verkiezingen hebben we ons met bijna gelijk aantal stemmen kunnen handhaven. Je doet natuurlijk altijd mee om te winnen maar in de gegeven omstandigheden met al hetgeen er toen was, hebben we toen goed stand gehouden tegen alle verwachtingen in. Het gevolg was dat we onmiddellijk werden aangesproken om verder het bestuur in Roeselare te vormen. Ondertussen konden we ook onze stempel drukken op het beleid. Hetgeen we toen in ons programma plaatsten is nu toch ongeveer allemaal gerealiseerd. Zeker op onze eigen bevoegdheden kunnen we tevreden terug blikken. Vooreerst zijn de financiën van de stad dankzij collega Henk terug op orde, wat toch belangrijk is en waardoor er terug rust is gekomen. Tegen het einde van de vorige legislatuur stevenden we immers op grote financiële problemen af, die nu volledig van de baan zijn. Dit betekent echter niet dat de knip volledig op de beugel ging maar er werd meer gedacht vooraleer er iets werd uitgegeven. Desondanks is er in de voorbije zes jaar veel verandert. Dat merk je toch als iedereen rond zich kijkt. De stad leeft ook opnieuw, er is ook veel geïnvesteerd in een kindvriendelijke stad en er werd ook veel gedaan rond klimaat. Ik denk dat we dus zeker tevreden moeten terugblikken op wat hetgeen de bestuursploeg gedaan heeft in het algemeen, en op wat we hebben mogen doen. Daarover hoor je ons zeker niet mopperen want er werd binnen de meerderheid echt goed samengewerkt."

Op wat ben je dan het meest fier, iets echt Sp.a-getint? "

Henk Kindt: "Hetgeen Michéle zegt is natuurlijk waar, is toch wel de financiën. Daar hebben we alles in orde kunnen zetten zonder dat we echt in het sociale beleid hebben moeten snijden. Zo zijn er nu duidelijke afspraken gemaakt in dat kader met het OCMW, en nu dus ook met het zorgbedrijf waarbij de dienstverlening voorop bleef staan. Ook daar zit het nu terug ok qua centen. Het was fundamenteel heel belangrijk om de basis te kunnen leggen voor de dienstverlening naar de mensen toe, gelijk voor wie de kinderen, ouderen of de minderbedeelden. Maar ook de rol van bijvoorbeeld Michéle in het huidige beleid was niet min met haar beleid rond kinderen, jeugd en spelen binnen de stad. Elke jongere, die bv. Over geen tuin beschikt, heeft nu wel voldoende plaats om te ravotten. Daar hebben we met Sp.a toch een duidelijk accent gezet. Binnen onze stad zijn er gelijke kansen voor iedereen in dat opzicht."

Sterkt dit jullie vertrouwen om nu naar de kiezer te trekken?

Michéle: "Toch wel. Ik denk dat we een mooi palmares kunnen voorleggen als ploeg. We hebben een goeie legislatuur achter de rug, denk ik, en sowieso proberen we verder te zetten met wat we nu bezig zijn. In die periode hebben we als partij ook geprobeerd om zoveel mogelijk samenwerkingen op te zetten met externen, met mensen dus van buiten Sp.a. Een schoolvoorbeeld daarvan zijn ‘onze vernieuwers’. We hebben naar iedereen de hand uitgereikt omdat we ervan overtuigd zijn dat de ‘oude’ manier van politiek voeren echt wel voorbij is. Dat willen we ook doortrekken naar de campagne die we straks gaan voeren in aanloop naar de volgende verkiezingen. We zien dat het ondertussen ook wel leeft, die vernieuwers. Hun inbreng zorgt echt wel voor een nieuwe dynamiek, naast onze gewone werking. Straks gaan we met ons nieuwe project volledig mee naar buiten komen en dit sterkt inderdaad wel ons vertrouwen naar de volgende verkiezingen."

Op wat gaan jullie nu echt inzetten? Wat zijn jullie speerpunten tijdens de verkiezingscampagne?

Michéle: "We zijn samen met ‘de vernieuwers’ bezig met het project te maken. Op 1 juli zal het officieel voorgesteld worden en zal de kiezer ook weten wat onze programmapunten zullen zijn, maar het zal vooral gaan over de toekomst van de stad waarbij een korte termijnvisie niet meer aan de orde is. Roeselare moet echt een stad worden op mensenmaat waarbij niemand meer wordt uitgesloten. Van groot tot klein, iedereen moet echt zijn plaats hebben in de stad."

Henk: "Die uitbouw naar een ‘zachtere’ stad moet echt wel samen met de mensen gebeuren. We gaan hierop nog meer moeten inzetten dan nu. Onze inwoners zullen zelf mee de stad moeten maken met ons. In plaats van burgerparticipatie denken wij veeleer aan overheidsparticipatie waarbij we initiatiefnemers zeker een steuntje in de rug zullen geven op alle vlakken. We zullen nog meer mensen stimuleren om van onderaan iets te doen. Ik weet wel dat er nu al heel veel georganiseerd wordt in Roeselare, maar veel dingen komen van het beleid uit. In de toekomst is het meer de bedoeling dat de mensen organiseren en dat wij hiervoor de nodige middelen ter beschikking stellen zodat wij niet altijd zelf het initiatief moeten nemen. We weten immers dat onze bevolking in dat opzicht heel creatief zijn, in de volgende zes jaar en eigenlijk ook langer willen we hun ze de kans geven dit ook te tonen aan de mensen rond hun heen. Trax is daarvan een voorbeeld. In het begin gaat ‘De Spil’ nu instaan voor de programmatie maar op termijn moeten mensen die volop bezig zijn met muziek daar hun rol kunnen inspelen. Als het aan ons ligt zal er veel meer een samenspel zijn tussen de mensen en de beleidsmakers."

Michéle: "Een ander voorbeeld hiervan is het skatepark. Wij hebben als stad een budget hiervoor vrijgemaakt en de skaters kregen daarna hun kans om hun zeg te doen over de invulling. Natuurlijk hebben we ze erna de nodige verantwoordelijkheid gegeven en dat loopt echt wel goed. Dat is wat we nu met ‘de vernieuwers’ bij Sp.a en ‘stadslab’ binnen de stad ook willen verder doen: ongebonden burgers meer betrekken in de stadswerking. Niet alleen meer de mannen in maatpak in de ivoren toren van het stadhuis zullen dus nog het beleid alleen maken."

Zien jullie trouwens een verdere samenwerking met CD&V en Groen ook na oktober nog zitten?

Michéle: "Ik denk dat de samenwerking tussen de drie partijen in de voorbije zes jaar heel goed is gelopen. Voor ons mag het dus zeker met de dezelfde mensen doorgaan de volgende legistratuur."

Verwacht je nu geen shock-effect van N-VA?

Henk: "Dat is vooraf moeilijk te voorspellen. Je kan moeilijk inschatten hoe de Nationale tendens zich gemeentelijk of stedelijk zal doorzetten van deze partij. In aanloop naar de verkiezingen gaan wij daarvoor onze aanpak zeker niet veranderen. Wij gaan terug naar de burger toe tijdens de traditionele wijkbezoeken om uit te leggen wat we precies gedaan hebben of wat we ook nog willen doen. Iedereen moet dus weten met wat Sp.a en de vernieuwers hier ter plaatse mee bezig zijn. We moeten dus niet teveel kijken naar het Nationale niveau want het gaat hier om gemeenteraadsverkiezingen waarbij de mensen moeten oordelen als de huidige bestuursploeg het goed gedaan heeft of niet."

Koen Demonie, die bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen opkwam voor N-VA, maar uiteindelijk na veel gekibbel de partij verliet, liet enige tijd geleden al weten dat hij met een nieuwe partij naar de kiezer zou trekken.Nu stelde hij al zeven leden van Lijst Neutraal voor. Demonie wordt zelf lijsttrekker van de gloednieuwe partij. “Met onze nieuwe partij willen we vooral luisteren naar de mensen. Momenteel is er in Staden een dictatuur zonder enige inspraak van de burger. Het is belangrijk dat de burger inspraak krijgt”, vindt Demonie.In 2012 behaalde hij het tweede hoogste aantal stemmen bij N-VA. “Ik kon het mijn kiezers niet aandoen om niet met een eigen partij te starten.”

"Velen moeten er niets achter zoeken dat ik als lijstduwer onze partij zal verdedigen tijdens de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen. Men verwachtte dat ik de lijst zou trekken maar geloof me, we gaan als team naar de stembus. We gaan voluit en iedereen is belangrijk voor ons. Iedere andere partij focust zich op één bepaalde figuur maar dat is dikwijls falikant afgelopen zowel op Nationaal als plaatselijk vlak. Vandaar onze keuze en we zullen reikhalzend uitkijken wat het resultaat zal zijn", Aldus Brecht Vermeulen, lijstduwer van N-VA Roeselare. 

Zes jaar terug haalde de N-VA in Roeselare een monsterscore waarbij Burgemeester Luc Martens zelfs het onderspit moest delven in het stemlokaal. "Ik dacht toen dat we met de CD&V tot een huwelijk waren verbonden waarbij tal van felicitaties vanuit de toenmalige meerderheid kwamen. Inderdaad we hadden telefonische afspraken en het kwam zelfs tot een ontmoeting met de toenmalige Burgemeester, maar eigenlijk was de teerling al voordien geworpen. N-VA had nochtans met CD&V voor elk de helft opgeeist wat een eerlijke deal zou zijn maar de Christelijke partij kon zich daarin niet vinden. We waren onze kiezers iets verschuldigd voor dit mooi resultaat en op hun belachelijke voorstellen kon er niet ingegaan worden. Maar eerlijk gezegd, we hadden een dergelijke score ook niet verwacht en onze mensen waren eigenlijk ook niet voorbereid om direct een zware verantwoordelijkheid op te nemen. Ze kenden elkaar ook niet en dat was wel een moeilijkheid. Er was ook een soort wantrouwen omdat ze elkaar niet kenden."

Brecht Vermeulen steekt het niet onder stoelen of banken dat de laatste zes jaar een goede leerschool waren voor N-VA in deze rodenbachstad. "Voor mij persoonlijk : Ik mag zeggen dat de huidige meerderheid niet met mij kan sollen. Elke gemeenteraad wordt grondig voorbereid. Over sommige dossiers ben ik beter op de hoogte dan de Schepen zelf. Dat heb ik al meermaals bewezen door mijn tussenkomsten. Het zijn vooral de ambtenaren die de dossiers grondig voorbereiden en enkel door de Schepen worden afgelezen tijdens de gemeenteraad. Ikzelf besteed daar 20 uur aan de voorbereiding van een gemeenteraad."

Is dat nodig vraagt Brecht zich soms af? "Ja en neen, maar de kiezer beslist uiteraard of we ons werk goed of slecht hebben gedaan", aldus nog Brecht.

Voor de huidige meerderheid liggen de kegels anders. Hebben ze hun werk goed gedaan.? Hebben ze de bevolking bedankt voor hun huidige meerderheidscoalitie? "Zeker niet want na één jaar werden de belastingen verhoogd. Ondanks fel protest uit eigen rangen bleven ze halstarrig aan hun besluit houden. Dit was voor hen het kerntakenpakket. Ook het ontslag van heel wat medewerkers binnen de stadsdiensten was het gevolg van hun beleid. We hebben nog heel wat andere voorbeelden waarbij geen rekening werd gehouden met de gewone burger. Dan hebben we het nog niet over de mobiliteit. Een cadeautje voor schepen Griet Coppé. De bevolking vergeet uiteraard niet de hete hangijzers van de knip-operaties waarbij de lieve vriendjes van bepaalde schepenen hun cadeautjes kregen. De fameuze knip aan de Jules Lagaelaan en de Ardooiesteenweg om er maar één te noemen. Zo kunnen we nog uren verder gaan maar er is nog heel wat werk aan de winkel. De oppositie krijgt nauwelijks gehoor bij sommige agendapunten maar achteraf moet men met mondjesmaat toch toegeven dat de oppositie eigenlijk gelijk had bij sommige dossiers. De oppositie kan nooit de meerderheid breken."

Wat zijn de vooruitzichten bij de komende verkiezingen. Wat gaat de Roeselaarse burger in het stemhokje zwart of rood maken. Denkt ge om hetzelfde resultaat te halen? "Dit is een cruciale en moeilijke vraag", antwoord Brecht Vermeulen. "Maar kom, onze partij zal wellicht op hetzelfde peil blijven en blijft het sterkste politieke merk. De CD&V daarentegen focust zich op één persoon maar wij blijven een groep van mensen om samen een gemeenschap te vormen en niet op één waarop alles draait. Die persoon moet dan nog een leider zijn en een stuurman. Voor Groen zie ik een positieve verschuiving. De socialisten gaan volgens de peilingen een beetje achteruit en lopen wellicht gevaar voor zetelverlies. Wat wij gaan doen is totaal onduidelijk. We hadden de vorige maal het voordeeleffect van het Luc Martens-gevoel. Dat is nu weg. Er is een pro-Kris Declercq gevoel maar er is nu een anti-Griet Coppégevoel. Er is een bonus en malusgevoel maar wat het saldo hiervan zal zijn is moeilijk te voorspellen. Ondertussen ben ik een gekende politieke figuur geworden en ik vermoed dat we ook regionaal sterk zullen staan maar ik geef toe , we zullen ook veel tegenstanders hebben. We willen ook vernieuwen en dat resulteerde ook in een nieuwe lijsttrekker."

Waarom is Brecht Vermeulen nu lijstduwer geworden?

"Een terechte vraag. Er zitten heel wat argumenten in deze beslissing. Ik heb de partijen zien opgroeien in de Volksunie, PVV , SP en nog andere partijen maar toen bleef men vasthouden aan hun postje. De toenmalige CVP had hun mannetje in Brussel en ook bij de toenmalige PVV was dit het geval. Alles draaide toen om één persoon. Men gaf toen niet de tijd om te verbreden. Ze wilden de fakkel niet doorgeven aan iemand anders. De kentering is gekomen met de komst van Luc Martens die zijn ministerschap had verloren. Hij werd de lijstduwer in jaar 2000 en de spanning steeg tussen lijsttrekker en lijstduwer. U bemerkte dat ook in de folders. Het kwam tot een open conflict waarbij Burgemeester Denys het onderspit moest delven en de baan moest ruimen. Ze hebben hem een duw gegeven. Bij ons gebeurd dat nu niet. Dat wil nu niet zeggen dat mijn ambities voor Roeselare weg zijn. Ik ben ook voorzitter geweest van politieke vernieuwingen in het Parlement. Ik heb niets tegen de cumul op zich maar een dubbel mandaat moet werkbaar zijn. Een Cumul van Burgemeester en Parlementair is niet werkbaar. Een Schepenambt is wel werkbaar maar dat moet je goed organiseren. Schepen Nathalie Muylle is momenteel een zeer goede schepen van Ruimtelijke Ordening. Maar er zijn er tot op heden ook die het jammer genoeg zeer slecht doen. Griet Coppé bvb heeft een portefeuille waarvan ze geen verstand van heeft. Ze heeft de tijd niet of maakt geen tijd voor. Vroeger was ze schepen van Welzijn en dat lag meer in haar lijn. Ze dacht ook dat ze Hilde Crevits ging worden op lokaal niveau maar dat slaat niet aan bij de Roeselaarse burger. Mijn lijstduwerschap is dus een bewuste keuze. Je moet zich goed kunnen omringen. In andere centrumsteden heeft de schepen één of twee medewerkers die dagelijks het reilen en zeilen onder controle hebben. In Roeselare is dat niet het geval. Enkel de Burgemeester heeft nu sinds enige tijd twee rechtstreekse kabinetsmedewerkers. Als lokaal bevoegde mandataris moet je niet alles op uw ambtenaren schuiven. Integendeel je moet als Burgemeester of schepenen zelf ter plaatse uw dossier onderzoeken. Nu ik heb voor mezelf de keuze gemaakt om nog een ronde mee te doen in het Parlement en daarna gaan we zien wat de partij van mij verlangt. Het is niet uitgesloten dat ik ooit de burgemeester van Roeselare kan worden maar een Ministerpost lijkt me ook niet uitgesloten. Ik blijf nog met beide voetjes op de grond. De komende tijd zal hier wel uitsluitsel geven."

 

In aanloop naar de komende verkiezingen gaat de redactie van www.mandelnieuws.be langs bij alle politieke partijen van stad Roeselare. Daarbij polsen we naar de verwachtingen voor de stemmenslag maar blikken ook terug wat er de voorbije jaren zoal positief als negatief werd gerealiseerd. We zijn gestart met Vlaams Belang, dat al jaar en dag in de oppositie zetelt, nu laten we de burgervader Kris Declercq van CD&V aan het woord. Hij blikt niet ontevreden terug op de voorbije legistratuur waarin zijn partij het beleid voerde samen met Sp.a en Groen.

 

“Nadat ik eind de jaren negentig enorm veel ervaring had opgedaan in de kabinetten van ministers Stefaan Declerck, Yves Lterme en Jean Luc Dehaene, om er nu maar enkele op te noemen, kon ik mij in het begin van deze eeuw gaan verankeren in de lokale politiek. Aanvankelijk was dit als voorzitter van de lokale afdeling, na de eerste verkiezingen waaraan ik deelnam met de campagne “typisch Kris” was ik onmiddellijk schepen van cultuur. Mijn ondernemerschap kon ik nog meer tot uiting brengen aan de grote bevolking. Nadat ik enorm veel opgestoken heb van Luc Martens en ook zijn voorganger Daniël Denys kreeg ik nu twee jaar geleden echt de kans om het burgemeesterschap van een centrumstad als Roeselare op mij te nemen. Het was zeker geen gemakkelijke opdracht want de stad stond een beetje op z’n kop. We hadden immers gekozen voor veel mooie projecten qua mobiliteit (Westlaan, De Munt, Stationsplein) in één keer en dit zorgde voor veel ongenoegen en files als gevolg. Ondertussen is er nu al veel afgewerkt, kijk maar naar de mooie kleine ring en straks het Stationsplein, en je voelt nu ook dat de bevolking er zeer tevreden over is. Dat merken we aan de tevredenheidsenquete die onlangs werd bekend gemaakt. Daarin raakte bekend dat niet 23% als voorheen maar nu al 37% van onze bevolking tevreden is over de stad en zijn werking. Daarmee zijn we in de lijst van de centrumsteden gestegen van plaats dertien naar vier. De huidige meerderheid mag dus tevreden zijn over de huidige realisaties en hetgeen de komende maanden er nog aankomt.”

We merken ook dat je enorm veel ingezet hebt op veiligheid en ook de dienstverlening? “Qua veiligheid was het inderdaad ook nodig om de rust in alle delen van de stad te laten terugkeren. In de Ardooiesteenweg hebben we met gerichte acties van de politie ervoor gezorgd dat de rust in die zone eigenlijk terug gekeerd is. Men durft nu terug in die buurt rondlopen. Ook de vele camera’s zijn in het straatbeeld gekomen (van 14 naar 76). Dit is niet om de mensen te gaan controleren wat ze bijvoorbeeld gaan kopen in de Ooststraat maar wel om de misdrijven (momenteel de laagste van alle centrumsteden) of bijvoorbeeld ook de sluikstorting tot een minimum te herleiden. Daarnaast hebben we inderdaad ook veel ingezet op de dienstverlening. Ik hoorde vroeger altijd als je tussen de inwoners kwam: ‘tegen dat je iemand van stad zag of hoorde, duurde het soms dagen of maanden’, nu is het stadhuis een meer open huis geworden met ook laatavond openingsuren zodat ook de werkende man geen verlof meer moet nemen om bijvoorbeeld om zijn paspoort te gaan (sinds vorig jaar trouwens gratis net als de rijbewijzen) of één of andere schepen of mezelf eens te ontmoeten voor een gesprek. En dan is er ook nog ons nummer ‘1788’ dat in een korte periode al goed ingeburgerd is. Daarop proberen we vragen liefst de dag zelf nog of anders binnen de week op te lossen. Ook dat is een sterk wapen geworden van een stad als Roeselare.”

Dus kijken jullie met alle vertrouwen nu al uit naar oktober, ondanks de mindere peilingen Nationaal? “De peilingen zijn inderdaad Nationaal en niet regionaal. Het stemgedrag is dan ook volledig anders. Het gaat hier ook over onze mensen uit de buurt. Hier hopen we natuurlijk om terug te mogen meebesturen na oktober en daarvoor hebben we ook ingezet op een sterke ploeg met veel ‘vernieuwers’. Vroeger was het niet evident om een lijst samen te stellen doordat iedereen, en zeker de jongeren, hun neus opstaken voor politiek, nu ligt dat totaal anders. Onze stad beschikt over veel lokale politieke talenten die zich echt wel vastpinnen op bepaalde items. Hopelijk krijgen zij straks de kans om zich ook te bewijzen voor de stad.”

De programmapunten van CD&V en de definitieve lijst worden pas over enkele weken bekend gemaakt maar wat wil jij de volgende zes jaar zeker gerealiseerd zien? “Laat ons zeggen dat we na de vele grote projecten nu meer gaan investeren in de mensen zelf. We blijven natuurlijk verder inzetten op mobiliteit om ondanks het steeds drukker wordend verkeer (nu heeft elk gezin minstens twee of drie wagens) alles toch nog in goeie banen te leiden, vooral dan in het centrum van de stad. We pleiten er wel voor dat wie niet expliciet met de wagen in bijvoorbeeld de Ooststraat moet zijn, nog meer onze ondergrondse parkings gaat gebruiken. Ook bovengronds moet er natuurlijk ook nog geparkeerd kunnen worden, alhoewel we nu bijvoorbeeld het ST Amandsplein omtoveren tot een groenzone. Vandaar dat ik voorstander zal blijven om de Moermanparking niet te laten verdwijnen zoals aanvankelijk de bedoeling was. Verder gaan we ook nog eens de Stations-situatie moeten bekijken. Naast dergelijke ingrijpen moeten we ook met het volgende bestuur nog meer aandacht gaan geven aan onze deelgemeenten. Die moeten nog mooier en veiliger worden als nu al het geval is en verder zullen we ook inzetten op de verbondenheid van de inwoners met vele initiatieven zoals wijkwerking maar ook de verenigingen vergeten we niet via subsidies .”

We zien duidelijk dat jullie werk hier in Roeselare nog niet af is? “We hopen inderdaad vanaf oktober terug het beleid, hand in hand met de andere partijen, te kunnen uitstippelen zodat onze inwoners straks met een gerust gevoel in een mooie gezellige stad als Roeselare kunnen wonen.”

 

Meest in het oog springende naam is die van Alexander Beernaert, uitbater van frituur-eethuis Alexander op de Marktplaats. Daarnaast maakten ook Bonny Vergauwe, Leona Coppenolle en Koen Pattijn bekend dat ze in oktober op de CD&V-lijst zullen prijken.

 

Landbouwer Bonny Vergauwe (55) woont in Westrozebeke en is de echtgenoot van oud CD&V-gemeenteraadslid Sabine Dekemele. Hij is bestuurslid bij de Landelijke Gilde Westrozebeke en zetelt ook in de raad van bestuur van Ingro, de producentenorganisatie voor open luchtgroenten.

Leona Coppenolle (62) is gehuwd met Freddy Trio, één van de drijvende krachten achter de Stadense rally. Samen hebben ze een dochter.Ze ging aan de slag bij de dienst vrije tijd van de gemeente Staden. Ze stond er in voor het verhuren van lokalen en materialen waardoor ze een goed contact had met de plaatselijke verenigingen.

Alexander Beernaert (42) is gehuwd en vader van drie kinderen. Als uitbater van frituur-eethuis Alexander is hij al 20 jaar actief in de Stadense horeca. Daarnaast is hij ook gemachtigd opzichter op 'De Vijfwegen'.
 

Koen Pattijn (51) is gehuwd en is vader van drie twintigers. Koen werkt als verkoop- en aankoopbediende. Hij is ook bestuurslid bij de Landelijke Gilde Staden waarvoor hij ook in de cultuur- en de milieuraad zetelt.

Eerder maakte CD&V bekend dat huidig gemeenteraadslid Gerda Vertriest de lijst zal trekken en dat oud-Vld kandidate Femke Verleye de overstap naar CD&V maakt. Zeven van de negen CD&V gemeenteraadsleden zullen in oktober opnieuw kandidaat zijn.

Enkel Dirk Demeulenaere en Christelle Vandenbulcke-Dejonckheere passen voor een nieuw mandaat.

CD&V Izegem pakt opnieuw uit met vijf nieuwe gezichten.  “CD&V wil ook in Izegem de vinger aan de pols houden. Met deze vijf gezichten geven we elke Izegemnaar de kans om zich in onze stad thuis te voelen. We gaan voluit voor diversiteit in alle betekenissen van het woord”, aldus lijsttrekker Ann Van Essche. Dries Dehaudt (29) woont samen met zijn partner Ilse Vandebroucke in de Nederweg en werkt als coördinator van de vzw Moeders voor Vrede in Ieper. Hij was jarenlang leider bij Chiro Sint-Jan in Kachtem. Daar doet hij momenteel nog dienst als kampleider. Daarnaast was hij betrokken bij de Jeugdraad, Kachtem Feest en De Bende van de Rostn.  Dries Dehaudt: “Na jaren dienst in de jeugdraad is een politiek engagement een logische volgende stap.  In tijden van polarisatie wil ik samen met CD&V de weg van het midden bewandelen. En dat in samenspraak met alle burgers van onze Pekkerstad. Iets in je eigen stad in beweging zetten… Veel mooier kan een engagement niet worden.”    Jan Hoet (56) woont op het Herman Roelstraeteplein. Beroepsmatig is hij actief als verpleger in het AZ Delta in Roeselare. Zijn vrije tijd vult Jan met volksdans bij Die Boose en als vrijwilliger bij het Rode Kruis. Verder trekt Jan graag de wereld in, vaak brengt hij daarbij een bezoek aan gasten die hij ontvangt naar aanleiding van het Wereldfestival.  Jan Hoet: “Toen Gerda Mylle me vroeg om op de lijst van CD&V Izegem te staan, heb ik niet lang getwijfeld. Ik sta achter de ideeën van de partij en wil die in Izegem graag mee helpen uitdragen. Ik hoop dat we in oktober een goed resultaat neerzetten. Met onze ploeg, die trouwens steeds verder vorm krijgt, zie ik dat wel goed komen.”

Martha Rojas (51) woont samen met haar man en drie kinderen in de Neerhofstraat in Izegem. Martha is afkomstig uit Colombia, is dierenarts houdt van zwemmen, wandelen, koken en cultuur. Mede dankzij haar afkomst is ze een pleitbezorgster van diversiteit. Ook in de praktijk. Ze is betrokken bij Kortrijk aan Culturen en Brugge Color Cultur.  Martha Rojas: “Ik hou enorm veel van mensen en vind dat iedereen een stem verdient. Net om die reden wil ik me in Izegemse politiek engageren, want niets is belangrijker dan luisteren naar al je inwoners. Bovendien heeft iedereen het beste voor met zijn of haar stad. Op een constructieve manier communiceren, daar sta ik voor.”   Woensdag 25 april 2018 | Persbericht | CD&V Izegem  2 Maria Rommel (54) woont samen met haar man Stefaan Busschaert in de Gentseheerweg waar ze een tuinaanlegbedrijf uitbaten. Maria is een buitenmens en dat trekt ze ook door in haar vrijetijdsbesteding. Fietsen is één van de hobby’s waar ze graag tijd voor vrij maakt. Wanneer ze er samen met haar man op uittrekt, zoekt ze ook dan de natuur op.  Maria Rommel: “Al meer dan dertig jaar draag ik CD&V Izegem een warm hart toe. Toen Joris Claeys en Ann Van Essche me vroegen om de lijst te steunen, heb ik dus niet lang getwijfeld. Samen met de partij hoop ik dat we na de verkiezingen kunnen streven naar een groener en ook leefbaardere Pekkerstad.”   Johny Waelkens (67) woont in de Rozemondlaan in Izegem. Hij is vader van Tom en Wim. Als gepensioneerde trekt Johny voluit de kaart van het verenigingsleven. Zo is hij bestuurslid van onder andere KWB, Passar en VTB Kultuur en lid van Okra en IVAC. In zijn vrije tijd doet Johny graag aan dansen, fietsen, mountainbiken, kaarten en zoektochten. Johny Waelkens: “Voor mij is dit niet de eerste keer dat ik in de Izegemse politiek participeer. Ooit stond ik op de lijst van POM, Politiek op Mensenmaat. Ik heb steeds over alles een mening en breng nog regelmatig een bezoek aan de gemeenteraad. De keuze voor CD&V

Piet Delrue wil gewoon verder doen maar dan binnen de nieuwe meerderheid

De Open Vld van Roeselare wil de handen uit de mouwen steken en met de voeten op de grond blijven. Dat is het thema voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Vooral in Roeselare wil de partij zich meer en meer profileren op het algemeen vlak waarbij heel wat thema’s kunnen verbeterd worden. Over de huidige meerderheidsploeg heeft de lijsttrekker toch weinig commentaar.

"Zij werken op hun manier. Niettegenstaande dat we in de Oppositie hebben gezeteld zijn we toch tevreden dat er enkele doelstellingen van ons werden overgenomen. Ons voorstel “1788” hebben we zelf gerealiseerd en de huidige bestuursploeg kon niet anders dan over te nemen omdat ze zelf vonden dat het een goed voorstel die realiseerbaar was. Dit is een centraal telefoonnummer waarbij 88% meer oproepen zijn dan vroeger. Het gaat hier ondermeer over bepaalde toestanden en mankementen die de gewone burger aan de Overheid kan melden. Ons tweede voorstel is ‘Shop en Go’ . Dit is het systeem voor het parkeren op korte duur. Dit zijn de parkeerplaatsen met een rode lijn die de gebruiker toelaat om kort te parkeren voor zijn kleine boodschappen. Dit is ook een voorstel van onze partij. Dit laatste werd ook integraal overgenomen door de huidige bestuursmeerderheid. We werden zelfs door de winkeliers aangesproken om ons te feliciteren met dit voorstel.

De economische toestand van Roeselare kan nog heel wat verbeterd worden maar Brugge en Gent is ook niet in één dag gemaakt. Ik verwijs hier onmiddellijk naar de belasting op brandstofslangen die we zo snel mogelijk willen afschaffen", aldus nog lijsttrekker Piet Delrue. "Deze pestbelasting hindert de lokale economie. Onze eerste prioriteit is wel degelijk de digitalisering van de stadsdiensten. Dat is broodnodig. Als ondernemer die dagelijks met onderhandelingen bezig is kan men toch niet om de haverklap in de rij gaan staan in het stadhuis om enkel een papiertje af te halen. Alles moet mogelijk zijn om via de computer de nodige informatie te verkrijgen."

Shoppingstad

"Roeselare is een shoppingstad en deze D N A moeten we kost wat kost in ere houden",  gaat Piet Delrue verder. "Hiervoor moet er meer samengewerkt worden tussen Roeselare-noord en het centrum. Zowel voor de horeca als andere zaken moeten er betere verbindingen komen tussen het “Mammoet" en het centrum."

Over de werkloosheid had onze spreker weinig of geen commentaar. Zoals in andere streken kampt Roeselare met een tekort aan geschoolde werkkrachten. Alle vacatures raken niet ingevuld maar daar kan de plaatselijke politiek weinig of niet inbrengen. "Over de mobiliteit is en zal het laatste woord nog niet gevallen zijn. De koppigheid van de huidige schepen en de rest van het College blijft een heet hangijzer omtrent de afsluiting van de Jules Lagaelaan en de Trakelweg."

De lijsttrekker van de Open VLD is zeker van zijn stuk en zet de Knip van de Jules Lagaelaan en de Trakelweg boven op de agenda. "De stad is nu in twee delen gesneden en leg maar eens uit aan een vreemde automobilist hoe hij van Zuid naar het Noorden moet rijden.? Ja……….. mits het risico van honderden euro boetes.

Een andere partij ijvert ook voor een doorsteek voor reizigers van en naar de hoofdingang van het station maar dit hoeft niet echt voor ons. Wel is er voor ons de mogelijkheid om een ingang te maken via de achterkant van het station en dit voor de kaarthouders."

Meebesturen in de Meerderheid ?

"Kijk,…. In onze partij is er een generatiewissel geweest. En hoedje af voor onze voorgangers die hun uiterste best hebben gedaan om Roeselare op de kaart te plaatsen. Dat is nu vervlogen tijd. We moeten vooruit. Zonder voorspellingen te doen willen we aan de volgende bestuursmeerderheid meedoen. We hopen op enkele zetels winst en dat is realiseerbaar. Voor een deelname aan het beleid moet men ook een programma hebben en dat is perfect combineerbaar met onze doelstellingen die we nu hebben. Het is een beetje geven en nemen maar we blijven met beide voeten op de grond. Op tijd en stond zullen we ons programma op een grotere basis naar het publiek brengen. We doen gewoon verder", besluit Piet Delrue, lijsttrekker van  Open VLD.

 

 

 
 
De redactie van Mandelnieuws.be had in aanloop naar de komende verkiezingen van oktober een ruim gesprek met Vlaams Belang kopstuk Filip Deforche, die reeds tien jaar lang in de oppositie van de Roeselaarse gemeenteraad zetelt. Volgens Filip was zijn partij de enige die de problemen van Roeselare hebben aangekaart en dat verder zal doen in de volgende legistratuur. 
 
Welk feit is er volgens jou het meest opgevallen gedurende deze zes jaar ?
"Wat mij het meest zorgen maakt is de groei van niet-Belgen in onze stad. Zowat 90 % van de nieuwe inwoners zijn mensen van vreemde origine. Brussel stuurt ze naar Roeselare en dat baart mij zorgen. Roeselare is dus de centrumstad die de meeste niet-Belgen opvangt. Dat kan niet blijven duren, dat gaat zware gevolgen hebben.De Roeselaarnaar is het echt beu aan het worden. 90 % vreemdelingen op één jaar tijd. Roeselare telt daardoor nu al ongeveer 6.000 vreemdelingen op een totaliteit van 62.000 inwoners, en dan rekenen we er nog de illegalen niet bij."
MOBILITEIT
Is de mobiliteit ,waarover de meerderheid tevreden is, veel verbeterd volgens jullie?
"Nog niets, integendeel. De gekende knip aan het station bijvoorbeeld. Dit is één van de grootste flaters die het huidig beleid heeft doorgevoerd. Een van de gevolgen ervan is de leegstand aan het Station wat weliswaar zorgt voor een triestig zicht tegenover het nieuwe station dat veel te groots werd omgebouwd. Daarbij hebben ze zwaar geflaterd door geen doorgangsweg te voorzien voor het station. De oudere mensen zijn daar nu echt wel de dupe van want zij moeten nu een heel eind te voet naar het station trappelen. En dan is er natuurlijk nog het item over de integratie van Krottegem. Laat me lachen. Volgens de meerderheid is de rust, de waarheid is dat het nog verslecht is . Er heerst nog steeds een onveiligheidsgevoel." 
​Bent U gelukkig met deze situatie ?
"Pas op , ik ben niet tegen de vreemden. Integendeel, ik ben jarenlang een vriend geweest van een inwijkeling. Als ge iets hebt tegen een man of vrouw van een ander gelaatstype, dan ben je een onnozelaar. Ik ben wel tegen vreemde personen die hier een last zijn voor de maatschappij. L​et op : Ik ben geen racist !!!! Dit soort mensen krijgen hier alles bij hun aankomst en leven erop los en ze hebben nog nooit iets bijgedragen en dat kan volgens onze partij niet. Dat is trouwens niet alleen in Roeselare het geval. Het is een Nationaal probleem."
Concreet nu naar oktober toe: Wat zijn de vooruitzichten voor uw partij?
"We gaan opnieuw vooruit. Ik ben daarvan overtuigd.
​ ​Bedoeling is terug om 
op z'n minst terug vijf zetels te halen. Zelf zal ik terug de plaats van lijstduwer innemen maar er boven staan ook zeer goede kandidaten. Als partij hopen we met andere partijen te kunnen samenwerken om mee het beleid te kunnen uitstippelen in deze stad maar het cordon-sanitair zal daar wel een stokje voorsteken, denk ik. Toch blijf ik ervan overtuigd dat we hier in Roeselare noodzakelijk zijn."

Het provinciaal CD&V bestuur gaf gisterenavond in Roeselare met heel ruime meerderheid haar
goedkeuring aan de kandidatenlijsten voor de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
Gespreid over drie kieslijsten, stelt CD&V West-Vlaanderen haar 36 kandidaten voor. Stuk voor stuk
sterke lijsten met oog voor een goeie spreiding tussen landelijke gemeenten en (centrum)steden én
met voldoende ruimte voor nieuwe kandidaten. 
“Met Jean de Bethune (gedeputeerde), Lies Laridon (provincieraadslid en burgemeester Diksmuide) en
Bart Naeyaert (gedeputeerde) kiezen we resoluut voor sterke en ervaren lijsttrekkers.
Geruggensteund door heel wat enthousiaste lokale mandatarissen en 13 kandidaten die voor het
eerst deelnemen aan bovenlokale verkiezingen - waarvan 10 jongeren - kiest CD&V volop de weg
vooruit richting vernieuwing”, aldus viceminister-president van de Vlaams Regering en minister van
Onderwijs Hilde Crevits.  Voor Roeselare is Marc Vanwalleghem opnieuw kandidaat voor de Provinciale Verkiezing.  
“CD&V kiest ondubbelzinnig voor het behoud van de provincie als een volwaardig bestuursniveau
tussen het lokale en het Vlaamse niveau. De afstand tussen de burger en het bovengemeentelijk
bestuur met het gewest en de federale staat is immers vaak te groot, zeker voor kleine landelijke
gemeenten. Bovendien worden bepaalde bevoegdheden beter op een tussenniveau uitgeoefend,
omdat ze nu eenmaal het lokale belang overstijgen, maar anderzijds te regionaal zijn om optimaal
door hogere overheid behartigd te worden, denk maar aan mobiliteit”, aldus provinciaal CD&V
voorzitter Daniël Vanpoucke.