Maselis

CD&V Izegem pakt opnieuw uit met vijf nieuwe gezichten.  “CD&V wil ook in Izegem de vinger aan de pols houden. Met deze vijf gezichten geven we elke Izegemnaar de kans om zich in onze stad thuis te voelen. We gaan voluit voor diversiteit in alle betekenissen van het woord”, aldus lijsttrekker Ann Van Essche. Dries Dehaudt (29) woont samen met zijn partner Ilse Vandebroucke in de Nederweg en werkt als coördinator van de vzw Moeders voor Vrede in Ieper. Hij was jarenlang leider bij Chiro Sint-Jan in Kachtem. Daar doet hij momenteel nog dienst als kampleider. Daarnaast was hij betrokken bij de Jeugdraad, Kachtem Feest en De Bende van de Rostn.  Dries Dehaudt: “Na jaren dienst in de jeugdraad is een politiek engagement een logische volgende stap.  In tijden van polarisatie wil ik samen met CD&V de weg van het midden bewandelen. En dat in samenspraak met alle burgers van onze Pekkerstad. Iets in je eigen stad in beweging zetten… Veel mooier kan een engagement niet worden.”    Jan Hoet (56) woont op het Herman Roelstraeteplein. Beroepsmatig is hij actief als verpleger in het AZ Delta in Roeselare. Zijn vrije tijd vult Jan met volksdans bij Die Boose en als vrijwilliger bij het Rode Kruis. Verder trekt Jan graag de wereld in, vaak brengt hij daarbij een bezoek aan gasten die hij ontvangt naar aanleiding van het Wereldfestival.  Jan Hoet: “Toen Gerda Mylle me vroeg om op de lijst van CD&V Izegem te staan, heb ik niet lang getwijfeld. Ik sta achter de ideeën van de partij en wil die in Izegem graag mee helpen uitdragen. Ik hoop dat we in oktober een goed resultaat neerzetten. Met onze ploeg, die trouwens steeds verder vorm krijgt, zie ik dat wel goed komen.”

Martha Rojas (51) woont samen met haar man en drie kinderen in de Neerhofstraat in Izegem. Martha is afkomstig uit Colombia, is dierenarts houdt van zwemmen, wandelen, koken en cultuur. Mede dankzij haar afkomst is ze een pleitbezorgster van diversiteit. Ook in de praktijk. Ze is betrokken bij Kortrijk aan Culturen en Brugge Color Cultur.  Martha Rojas: “Ik hou enorm veel van mensen en vind dat iedereen een stem verdient. Net om die reden wil ik me in Izegemse politiek engageren, want niets is belangrijker dan luisteren naar al je inwoners. Bovendien heeft iedereen het beste voor met zijn of haar stad. Op een constructieve manier communiceren, daar sta ik voor.”   Woensdag 25 april 2018 | Persbericht | CD&V Izegem  2 Maria Rommel (54) woont samen met haar man Stefaan Busschaert in de Gentseheerweg waar ze een tuinaanlegbedrijf uitbaten. Maria is een buitenmens en dat trekt ze ook door in haar vrijetijdsbesteding. Fietsen is één van de hobby’s waar ze graag tijd voor vrij maakt. Wanneer ze er samen met haar man op uittrekt, zoekt ze ook dan de natuur op.  Maria Rommel: “Al meer dan dertig jaar draag ik CD&V Izegem een warm hart toe. Toen Joris Claeys en Ann Van Essche me vroegen om de lijst te steunen, heb ik dus niet lang getwijfeld. Samen met de partij hoop ik dat we na de verkiezingen kunnen streven naar een groener en ook leefbaardere Pekkerstad.”   Johny Waelkens (67) woont in de Rozemondlaan in Izegem. Hij is vader van Tom en Wim. Als gepensioneerde trekt Johny voluit de kaart van het verenigingsleven. Zo is hij bestuurslid van onder andere KWB, Passar en VTB Kultuur en lid van Okra en IVAC. In zijn vrije tijd doet Johny graag aan dansen, fietsen, mountainbiken, kaarten en zoektochten. Johny Waelkens: “Voor mij is dit niet de eerste keer dat ik in de Izegemse politiek participeer. Ooit stond ik op de lijst van POM, Politiek op Mensenmaat. Ik heb steeds over alles een mening en breng nog regelmatig een bezoek aan de gemeenteraad. De keuze voor CD&V

Piet Delrue wil gewoon verder doen maar dan binnen de nieuwe meerderheid

De Open Vld van Roeselare wil de handen uit de mouwen steken en met de voeten op de grond blijven. Dat is het thema voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Vooral in Roeselare wil de partij zich meer en meer profileren op het algemeen vlak waarbij heel wat thema’s kunnen verbeterd worden. Over de huidige meerderheidsploeg heeft de lijsttrekker toch weinig commentaar.

"Zij werken op hun manier. Niettegenstaande dat we in de Oppositie hebben gezeteld zijn we toch tevreden dat er enkele doelstellingen van ons werden overgenomen. Ons voorstel “1788” hebben we zelf gerealiseerd en de huidige bestuursploeg kon niet anders dan over te nemen omdat ze zelf vonden dat het een goed voorstel die realiseerbaar was. Dit is een centraal telefoonnummer waarbij 88% meer oproepen zijn dan vroeger. Het gaat hier ondermeer over bepaalde toestanden en mankementen die de gewone burger aan de Overheid kan melden. Ons tweede voorstel is ‘Shop en Go’ . Dit is het systeem voor het parkeren op korte duur. Dit zijn de parkeerplaatsen met een rode lijn die de gebruiker toelaat om kort te parkeren voor zijn kleine boodschappen. Dit is ook een voorstel van onze partij. Dit laatste werd ook integraal overgenomen door de huidige bestuursmeerderheid. We werden zelfs door de winkeliers aangesproken om ons te feliciteren met dit voorstel.

De economische toestand van Roeselare kan nog heel wat verbeterd worden maar Brugge en Gent is ook niet in één dag gemaakt. Ik verwijs hier onmiddellijk naar de belasting op brandstofslangen die we zo snel mogelijk willen afschaffen", aldus nog lijsttrekker Piet Delrue. "Deze pestbelasting hindert de lokale economie. Onze eerste prioriteit is wel degelijk de digitalisering van de stadsdiensten. Dat is broodnodig. Als ondernemer die dagelijks met onderhandelingen bezig is kan men toch niet om de haverklap in de rij gaan staan in het stadhuis om enkel een papiertje af te halen. Alles moet mogelijk zijn om via de computer de nodige informatie te verkrijgen."

Shoppingstad

"Roeselare is een shoppingstad en deze D N A moeten we kost wat kost in ere houden",  gaat Piet Delrue verder. "Hiervoor moet er meer samengewerkt worden tussen Roeselare-noord en het centrum. Zowel voor de horeca als andere zaken moeten er betere verbindingen komen tussen het “Mammoet" en het centrum."

Over de werkloosheid had onze spreker weinig of geen commentaar. Zoals in andere streken kampt Roeselare met een tekort aan geschoolde werkkrachten. Alle vacatures raken niet ingevuld maar daar kan de plaatselijke politiek weinig of niet inbrengen. "Over de mobiliteit is en zal het laatste woord nog niet gevallen zijn. De koppigheid van de huidige schepen en de rest van het College blijft een heet hangijzer omtrent de afsluiting van de Jules Lagaelaan en de Trakelweg."

De lijsttrekker van de Open VLD is zeker van zijn stuk en zet de Knip van de Jules Lagaelaan en de Trakelweg boven op de agenda. "De stad is nu in twee delen gesneden en leg maar eens uit aan een vreemde automobilist hoe hij van Zuid naar het Noorden moet rijden.? Ja……….. mits het risico van honderden euro boetes.

Een andere partij ijvert ook voor een doorsteek voor reizigers van en naar de hoofdingang van het station maar dit hoeft niet echt voor ons. Wel is er voor ons de mogelijkheid om een ingang te maken via de achterkant van het station en dit voor de kaarthouders."

Meebesturen in de Meerderheid ?

"Kijk,…. In onze partij is er een generatiewissel geweest. En hoedje af voor onze voorgangers die hun uiterste best hebben gedaan om Roeselare op de kaart te plaatsen. Dat is nu vervlogen tijd. We moeten vooruit. Zonder voorspellingen te doen willen we aan de volgende bestuursmeerderheid meedoen. We hopen op enkele zetels winst en dat is realiseerbaar. Voor een deelname aan het beleid moet men ook een programma hebben en dat is perfect combineerbaar met onze doelstellingen die we nu hebben. Het is een beetje geven en nemen maar we blijven met beide voeten op de grond. Op tijd en stond zullen we ons programma op een grotere basis naar het publiek brengen. We doen gewoon verder", besluit Piet Delrue, lijsttrekker van  Open VLD.

 

 

 
 
De redactie van Mandelnieuws.be had in aanloop naar de komende verkiezingen van oktober een ruim gesprek met Vlaams Belang kopstuk Filip Deforche, die reeds tien jaar lang in de oppositie van de Roeselaarse gemeenteraad zetelt. Volgens Filip was zijn partij de enige die de problemen van Roeselare hebben aangekaart en dat verder zal doen in de volgende legistratuur. 
 
Welk feit is er volgens jou het meest opgevallen gedurende deze zes jaar ?
"Wat mij het meest zorgen maakt is de groei van niet-Belgen in onze stad. Zowat 90 % van de nieuwe inwoners zijn mensen van vreemde origine. Brussel stuurt ze naar Roeselare en dat baart mij zorgen. Roeselare is dus de centrumstad die de meeste niet-Belgen opvangt. Dat kan niet blijven duren, dat gaat zware gevolgen hebben.De Roeselaarnaar is het echt beu aan het worden. 90 % vreemdelingen op één jaar tijd. Roeselare telt daardoor nu al ongeveer 6.000 vreemdelingen op een totaliteit van 62.000 inwoners, en dan rekenen we er nog de illegalen niet bij."
MOBILITEIT
Is de mobiliteit ,waarover de meerderheid tevreden is, veel verbeterd volgens jullie?
"Nog niets, integendeel. De gekende knip aan het station bijvoorbeeld. Dit is één van de grootste flaters die het huidig beleid heeft doorgevoerd. Een van de gevolgen ervan is de leegstand aan het Station wat weliswaar zorgt voor een triestig zicht tegenover het nieuwe station dat veel te groots werd omgebouwd. Daarbij hebben ze zwaar geflaterd door geen doorgangsweg te voorzien voor het station. De oudere mensen zijn daar nu echt wel de dupe van want zij moeten nu een heel eind te voet naar het station trappelen. En dan is er natuurlijk nog het item over de integratie van Krottegem. Laat me lachen. Volgens de meerderheid is de rust, de waarheid is dat het nog verslecht is . Er heerst nog steeds een onveiligheidsgevoel." 
​Bent U gelukkig met deze situatie ?
"Pas op , ik ben niet tegen de vreemden. Integendeel, ik ben jarenlang een vriend geweest van een inwijkeling. Als ge iets hebt tegen een man of vrouw van een ander gelaatstype, dan ben je een onnozelaar. Ik ben wel tegen vreemde personen die hier een last zijn voor de maatschappij. L​et op : Ik ben geen racist !!!! Dit soort mensen krijgen hier alles bij hun aankomst en leven erop los en ze hebben nog nooit iets bijgedragen en dat kan volgens onze partij niet. Dat is trouwens niet alleen in Roeselare het geval. Het is een Nationaal probleem."
Concreet nu naar oktober toe: Wat zijn de vooruitzichten voor uw partij?
"We gaan opnieuw vooruit. Ik ben daarvan overtuigd.
​ ​Bedoeling is terug om 
op z'n minst terug vijf zetels te halen. Zelf zal ik terug de plaats van lijstduwer innemen maar er boven staan ook zeer goede kandidaten. Als partij hopen we met andere partijen te kunnen samenwerken om mee het beleid te kunnen uitstippelen in deze stad maar het cordon-sanitair zal daar wel een stokje voorsteken, denk ik. Toch blijf ik ervan overtuigd dat we hier in Roeselare noodzakelijk zijn."

Het provinciaal CD&V bestuur gaf gisterenavond in Roeselare met heel ruime meerderheid haar
goedkeuring aan de kandidatenlijsten voor de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
Gespreid over drie kieslijsten, stelt CD&V West-Vlaanderen haar 36 kandidaten voor. Stuk voor stuk
sterke lijsten met oog voor een goeie spreiding tussen landelijke gemeenten en (centrum)steden én
met voldoende ruimte voor nieuwe kandidaten. 
“Met Jean de Bethune (gedeputeerde), Lies Laridon (provincieraadslid en burgemeester Diksmuide) en
Bart Naeyaert (gedeputeerde) kiezen we resoluut voor sterke en ervaren lijsttrekkers.
Geruggensteund door heel wat enthousiaste lokale mandatarissen en 13 kandidaten die voor het
eerst deelnemen aan bovenlokale verkiezingen - waarvan 10 jongeren - kiest CD&V volop de weg
vooruit richting vernieuwing”, aldus viceminister-president van de Vlaams Regering en minister van
Onderwijs Hilde Crevits.  Voor Roeselare is Marc Vanwalleghem opnieuw kandidaat voor de Provinciale Verkiezing.  
“CD&V kiest ondubbelzinnig voor het behoud van de provincie als een volwaardig bestuursniveau
tussen het lokale en het Vlaamse niveau. De afstand tussen de burger en het bovengemeentelijk
bestuur met het gewest en de federale staat is immers vaak te groot, zeker voor kleine landelijke
gemeenten. Bovendien worden bepaalde bevoegdheden beter op een tussenniveau uitgeoefend,
omdat ze nu eenmaal het lokale belang overstijgen, maar anderzijds te regionaal zijn om optimaal
door hogere overheid behartigd te worden, denk maar aan mobiliteit”, aldus provinciaal CD&V
voorzitter Daniël Vanpoucke.

Als burgemeester Hendrik Verkest (CD&V) van Wingene opnieuw verkozen wordt tot burgemeester bij de volgende verkiezingen, dan geeft hij de fakkel door in de loop van de legislatuur. Dat heeft de burgemeester aangekondigd op de Lentereceptie van zijn partij zondagmorgen in Zwevezele. Er zijn 3 kandidaat-opvolgers: Hedwig Kerckhove, Lieven Huys en Tom Braet. "De kiezer zal met de voorkeurstemmen bepalen wie mij opvolgt", zegt burgemeester Verkest.

Het bestuur van Open VLD Staden duidde huidig burgemeester Francesco Vanderjeugd aan als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De partij start hun campagne in de paasvakantie met de actie 'Wil je jouw ei kwijt?'. Daarbij worden alle inwoners uitgenodigd om feedback te geven op wonen, werken en vertoeven in Staden. Wie de burgemeester-lijsttrekker over de vloer wil hebben voor een gesprek over de gemeente, kan contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

“Ik wil graag voortbouwen op de realisaties van de voorbije bestuursperiode. Daarin hebben we heel wat meegemaakt, hebben we fouten gemaakt op communicatief gebied, maar hebben we ook heel veel geleerd uit die fouten”, legt de inmiddels 30-jarige burgemeester uit.

Vanderjeugd vindt dat, ondanks die moeilijke momenten, het groepsgevoel binnen de coalitie met N-VA en SP.A vergroot is. “De politieke impasse heeft ons sterker gemaakt” aldus nog de jongste Burgemeester van het land.

Over wie verder op de lijst staat, wordt binnenkort nog gecommuniceerd. Schepen Geert Moerkerke zal alvast opnieuw op de lijst staan. “Het moet altijd eerst over de inhoud gaan”, zegt voorzitter Joeri Deprez. Om die reden gaat Open VLD Staden eerst feedback halen bij de Stadenaars. In de paasvakantie start de partij met de campagne ‘Wil je jouw ei kwijt?’. Daarbij kunnen inwoners Open VLD-leden uitnodigen om hun bevindingen te delen

Op zondagvoormiddag 11 maart stelde N-VA Izegem haar 29 kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen voor aan de partijleden en de pers. “De kracht van verandering is ook merkbaar in onze lijst, met zoals bij elke verkiezing een duidelijke keuze voor vernieuwing, aldus lijsttrekker Bert Maertens.

Enkele weken geleden raakte al bekend dat burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens de Izegemse N-VA-lijst zal trekken, met schepen en provincieraadslid Kurt Himpe als lijstduwer, en gemeenteraadslid Jan Verbeke op de 28ste plaats. “Deze voormiddag keurden de leden van N-VA Izegem de volledige kandidatenlijst goed. We trekken in oktober met een dynamisch en gedreven N-VA-team naar de kiezer. Met heel wat nieuwe enthousiaste kandidaten, stuk voor stuk een meerwaarde voor het bestuur van onze stad”, aldus Bert Maertens.
“Schepen Caroline Maertens wordt onze kopvrouw op plaats 2. Huidige schepenen Lothar Feys en Tom Verbeke staan respectievelijk op de vijfde en zesde plaats”, zo zegt afdelingsvoorzitter Hein Depoorter.


Kansen voor nieuwkomers
“We vinden het uitermate belangrijk dat talentvolle nieuwkomers volop kansen krijgen in de politiek. Daarom spelen we zaakvoerder Diederik Pattyn uit op de derde plaats en apotheker Virginie Derumeaux op plaats vier. Ik ben er zeker van dat ze deze mooie kans met beide handen zullen grijpen, net zoals alle andere kandidaten die onder N-VA-vlag naar de kiezer trekken”, aldus Hein Depoorter.
“Ik wil de Izegemnaar, Emelgemnaar, Kachtemnaar en Bosmolenaar, vol overtuiging en wilskracht vragen om na de verkiezingen verder te kunnen werken als burgemeester. Samen met mijn N-VA-topteam sta ik voor al onze inwoners paraat om de verandering in Izegem krachtig verder te zetten. Want de verandering wérkt”, besluit Bert Maertens.