Maselis

Op donderdag 10 mei organiseerde beweging.net Roeselare haar jaarlijkse Rerum Novarumviering. De dag startte met een eucharistieviering in de H. Godelieve kerk, voorgegaan door Priester Geert Dedecker. "Daarna zakten de aanwezigen af naar het vergadercentrum van Beweging.net in de Sint Jorisstraat, waar nationaal voorzitter van beweging.net Peter Wouters een speech gaf", aldus voorzitster Helena Gheysen. "Hij pleitte onder meer voor meer lokale participatie van burgers. Burgers en verenigingen hebben vandaag nog nauwelijks inspraak in het beleid van hun gemeente. Terwijl we toch allemaal een beleid willen dat inspeelt op waar we als burger van wakker liggen?".
Voor alle aanwezigen werd er een Roeselaarse lunch voorzien en daarna vertrok iedereen op een sociale wandeling in Roeselare. Er werd een wandeling gemaakt van ongeveer 5 km langs bekende, maar ook minder bekende projecten in Roeselare.

 

"Zo kregen we onder meer een uitvoerige uitleg over VOC Opstap en konden de aanwezigen een kijkje nemen in de Graancirkel. Daarnaast lagen ook nog meer sociale stops op het parcours zoals KAmeleJon, Het Welzijnshuis, RSL op Post, Televestiaire en het Sociaal Verhuurkantoor", gaat Stephanie Davidts verder. Afsluiten deden de aanwezigen met oliebollen en een drankje op de Krottegemse kermis.

Op de foto herkennen we vlnr: Eric Delzeyne, Helena Gheysen, Laurette Vandekendelaere, Rina Arteel, Ria Vanzieleghem, Denise Bouvry, Jannick Depoorter, Regiosecretaris Miche Vandenbroucke, Caroline Martens, Nationaal voorzitter Peter Wouters, Stephanie Davidts en Griet Coppé.