In Slijpe bij Middelkerke is donderdagavond een gasleiding geraakt bij wegeniswerken. Het betrof een lagedrukleiding op de hoek van de Spermaliestraat en de Henri Jansseunestraat. Doordat het gas ontbrandde ging de Middelkerkse brandweer over tot evacuatie van een veertigtal gezinnen rond de plaats van de geraakte gasleiding. Er werd voor opvang gezorgd in de plaatselijke dorpsschool, anderen konden terecht bij de familie. Het dichten van het lek nam meerdere uren in beslag. De omliggende straten werden afgesloten.