In Wakken (Dentergem) kon men naar aanleiding van Open Monumentendag de Goethalsmolen bezoeken. De molen werd in 1787 gebouwd als stenen grondzeiler. Voor 1834 werd deze verhoogd tot stellingmolen. De Goethalsmolen is een graan- en oliemolen met korrelgang en oliekelder. In 2011-2012 vonden grote restauratiewerken plaats waarbij de molen opnieuw kon malen.

De Goethalsmolen werd in 1787 gebouwd als een staakmolen om boekweit te malen door Joseph Francis De Borchgraeve, geboren te Wakken in 1748. Hij vroeg daartoe de toestemming van de graaf van Wakken, die een eigen banmolen bezat. Eerder, in 1782, had P.F. Van Reckem al een aanvraag ingediend bij de Financiële Raad in Brussel om in Wakken een graanwindmolen te bouwen, maar dat bleef zonder gevolg.

De eerste stenen molen

Het betrof aanvankelijk een stenen grondzeiler of lage bergmolen opgetrokken in rood-paarse baksteen. Vermoedelijk had de molen al van in het begin de dubbele functie als graan- en oliemolen.

Stellingmolen

Nog voor 1834 werd de molen verhoogd tot een stellingmolen met 7 verdiepingen. De molenverhoging hield zeker verband met de verminderde windgang vanwege de huizenrij aan beide zijden van de Molenstraat. Dankzij die verhoging zou de molen, ook in de huidige context, van voldoende windvang voorzien zijn. De Goethalsmolen is de enige molen die Groot Dentergem nog telt. In de 19de eeuw stonden er in Wakken nog 3 ‘grote’ houten staakmolens.