Maselis

Stem18

Vrijdag 5 oktober kreeg de gemeente officieel bericht van de firma Geosan over de
analyse van het isolatiemateriaal rond de leidingen op de zolder van de Oude
Gemeenteschool in Beselare. Twee onafhankelijke onderzoekslabo’s onderzochten de
stalen en stelden vast dat de materialen niet asbesthoudend waren. Het witte poeder dat
dus op zolder werd gevonden, bevatte geen asbest.


Vandaag, maandag 8 oktober, kreeg de gemeente het volledige rapport. Zoals reeds
aangegeven, bevatten de geanalyseerde stalen geen asbest. Wel somde de firma een
aantal elementen op die standaard gekend staan als asbesthoudend. Hiervan werden dus
geen stalen genomen omdat de aanwezigheid van asbest in het materiaal gekend is.
Concreet gaat het om een achttal vensterbanken in het sanitair blok en het onderdak van
de zolder. De vensterbanken bevatten geen enkel risico voor de gebruikers. Er is immers
geen schade aan deze bouwmaterialen en dus komt het asbest ook niet vrij. Aan het
onderdak werd wel schade vastgesteld. Beide asbesthoudende elementen kunnen via een
eenvoudige handeling verwijderd worden. Het gaat dus om de minst risicovolle vorm. De
gemeente vraagt morgen na bij de firma Geosan of er maatregelen moeten getroffen
worden op zolder. Tot er hierover uitsluitsel is, wordt de zolder afgesloten.