Maselis

Stem18

Een nieuwe groep Mooimakers neemt voortaan een deel van het stadspark en de ingangspoorten naar het park voor zijn rekening om zwerfvuil op te ruimen. We kunnen rekenen op een 8-tal gezinnen uit het nieuwe appartementsblok. De Mooimakers van het Waterfront zijn daarmee de vierde groep omwonenden die op vrijwillige basis een deel van hun buurt proper houden. Ze vullen de inspanningen van de dienst Onderhoud Openbaar Domein en de inzet van sociale tewerkstelling in het stadspark aan. Een nette omgeving wil de bezoekers aan het stadspark ook stimuleren om geen afval zomaar achter te laten waar het niet hoort.