Maselis

Naar aanleiding van de invoering van het decreet Lokaal Bestuur van de hand van minister Homans,
besliste het schepencollege van Izegem om naast de opgelegde loonsverhoging van 30% voor de
nieuwe algemeen directeur en financieel directeur, ook aan 2 adjuncten een loonsverhoging toe te
kennen.
Om dit te kunnen doen zal het college in de gemeenteraad van september voorstellen om 2 nieuwe
functies te creëren. Enerzijds deze van adjunct algemeen directeur en anderzijds deze van adjunct
financieel directeur. Wie deze functies zal bezetten werd reeds vroeger onderling overeen gekomen
onder de kandidaten maar wat ze zouden verdienen dat moet nog bepaald worden.
In het overleg met de vakbonden liet de burgemeester weten dat het college voor de adjunct financieel
directeur een loonsverhoging van 10% zou voorzien (om en rond de 600 euro bruto per maand)
en voor de adjunct algemeen directeur zelfs 20%. Ogenblikkelijk wordt er ook vermeld dat de adjunct
algemeen directeur slechts halftijds zal aangesteld worden aangezien hij ook nog halftijds algemeen
directeur van Zorg Izegem is. Als directeur van Zorg Izegem kan hij echter geen loonsverhoging
krijgen en daarom wordt voor de halftijdse functie 20% voorzien. Als je de 2 halftijdse lonen samen
legt dan zal hij in de praktijk ook 10% verhoging krijgen.

 

ACV Openbare Diensten heeft van in het begin duidelijk gemaakt dat dergelijke loonsverhogingen
moeilijk te verantwoorden zijn maar als het stadsbestuur van Izegem meent dat er hiervoor toch voldoende
ruimte is, dan moet het voltallig personeel hierbij betrokken worden. De samenwerking tussen
gemeente en OCMW zal immers geen verhaal zijn van de 4 topambtenaren maar vooral van al
de rest van het personeel. Een beperkte verhoging van de maaltijdcheque leek ons dan ook een
mooi signaal naar alle medewerkers.
Helaas, dit voorstel viel in dovemansoren want burgemeester Maertens liet op het laatste overleg
weten dat het schepencollege dit niet nodig vond. Daarenboven, zo voegde hij er aan toe, betekent
een verhoging van een halve euro per maaltijdcheque vrij weinig. Wij vrezen dat de medewerkers
van de stad, het OCMW en Zorg Izegem deze mening niet delen. Op het einde van het jaar 110 euro
meer ontvangen is voor sommigen nog altijd meer dan de moeite waard.


ACV Openbare Diensten zal dan ook uitdrukkelijk niet akkoord gaan met het voorstel van de weddebepalingen
voor de adjuncten. Wij zullen ondertussen bij de medewerkers eens navragen of zij ook
menen dat die verhoging van een halve euro per cheque maar weinig voorstelt. Net voor de gemeenteraad
van september zullen we dan wel de resultaten meedelen. Wij hopen dat een aantal
gemeenteraadsleden dan toch kiezen voor al het personeel in plaats van enkel voor de topambtenaren.