Maselis

De campagne ‘Fietstoerisme in Harmonie’, ontstaan in 2010, heeft als doel de veiligheid van het fiets- en wielertoerisme langsheen de West-Vlaamse wegen te stimuleren en tevens het verhogen van de onderlinge verstandhouding tussen fietsers en andere weggebruikers.
De Gouverneur dhr. Carl Decaluwé wil de fiets- en wielertoerist een veilige plaats bezorgen op de
West-Vlaamse fietswegen en dit in nauwe samenwerking met de politie, de wielerbonden en de wielertoeristen.
West-Vlaanderen is een fietsprovincie bij uitstek. In 2013 telde het autonoom provinciebedrijf voor toerisme en recreatie Westtoer maar liefst 5.000.000 recreatieve fietsers op onze West-Vlaamse wegen. West-Vlaanderen wil zorg dragen voor zijn fiets- en wielertoeristen en hem een veilige plaats bezorgen op de West-Vlaamse wegen. Om die reden wordt verkeersveiligheid bovenaan de ladder geplaatst en worden er gerichte samenwerkingen opgezet om dit doel maximaal te behalen.


De verkeerscampagne richt zich niet alleen tot de fietstoerist zelf, maar eveneens naar de andere weggebruikers die geconfronteerd worden met fiets- en wielertoeristen.
De huidige verkeersactie wordt op verschillende manieren gepromoot bij de fietser. Om de actie maximale kenbaarheid te bezorgen is de campagne jaarlijks aanwezig op de fietsbeurs ‘Velofolies’ in Kortrijk, wordt er een provinciale verkeersquiz georganiseerd en worden er vele scholen bezocht om de leerlingen te wijzen op de gevaren in het verkeer en hoe men als fietser daar mee omgaat!
Vanuit dit gegeven is er dit jaar opnieuw een nauwe samenwerking tussen de campagne ‘Fietstoerisme in Harmonie’ en het fietsevent ‘West-Vlaanderens Mooiste.
Het fietsevent ‘West-Vlaanderens Mooiste’ verwelkomt iedere fietser, gaande van de recreatieve fietser tot de geoefende fietser. De belangrijkste waarde van het event is dat alle fietsers samen fietsen in harmonie en met respect voor elkaar.
‘West-Vlaanderens Mooiste’ slaagt wonderwel in dat opzet en is fier op het bereikte resultaat. In 2018 fietsten meer dan 10.000 fietsers, recreanten, wielertoeristen, mountainbikers en gezinnen samen langsheen West-Vlaamse wegen. Hiermee is het event op korte tijd uitgegroeid tot het grootste fietsevent in West-Vlaanderen.
Gelet op de nauwe waarden en dezelfde doelstellingen wordt de samenwerking tussen beide partijen verder uitgebouwd met als doel het veilig fietsen in West-Vlaanderen te promoten.
Van 23 tot en met 26 augustus wordt deze samenwerking heel reëel en zichtbaar tijdens de komende editie van het fietsevent ‘West-Vlaanderen Mooiste’. Hieromtrent worden heel gerichte acties ondernomen tijdens het event om de fietser te confronteren met de gevaren en hem te sensibiliseren om veilig in harmonie te fietsen met de andere weggebruikers.

‘Fietstoerisme in Harmonie’ is aanwezig tijdens West-Vlaanderens Mooiste gedurende de 4 dagen met de verkeersquiz,
de tuimelwagen is aanwezig op zaterdag en zondag en zaterdag 25 augustus is er de fietstocht ‘Fietstoerisme in Harmonie’ op uitnodiging van Gouverneur dhr. Carl Decaluwé.
In aanloop naar het event en om de samenwerking maximaal te promoten is er in nauwe samenwerking met Focus-WTV een verkeersveilige TV-spot opgenomen. Het doel van deze samenwerking is om de kijker maximaal te sensibiliseren omtrent het veilig fietsen en om de samenwerking met het fietsevent West-Vlaanderens Mooiste kenbaar te maken.
De verkeersveilige TV-spot wordt vrijdag 13 juli gelanceerd op Focus-WTV in de ‘Jow-uitzending’. De verkeersveilige TV-spot wordt meermaals herhaald in juli en augustus.
Deze bijkomende promotionele acties moet bijdragen tot een veilig en fietsvriendelijk West-Vlaanderen!
Hopelijk mag ik jullie al fietsend begroeten langsheen de West-Vlaamse wegen en fietsen we met zijn alleen een zonnige en fietsveilige zomer te gemoed!
Gouverneur dhr. Carl Decaluwé