Maselis

Tussen 1 maart en eind mei 2018 zijn er ruim 8 miljoen euro aan subsidies toegekend voor scholenbouwprojecten in het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs in West-Vlaanderen. Bijna 5 miljoen euro gaat naar grotere werken, ruim 3 miljoen euro is voor kleinere verbouwings- en renovatiewerken met het oog op de vernieuwing van het bestaand schoolpatrimonium. Zo krijgt het Sint-Fransciscus-Xaveriusinstituut in Brugge ruim 1,3 miljoen euro voor verbouwingswerken van een aangekocht kloostergebouw. Met deze subsidies zet Vlaams minister Hilde Crevits volop de vernieuwings- en moderniseringsbeweging van de schoolgebouwen in Vlaanderen verder.

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, AGION, kende in maart, april en mei 2018 ruim 8 miljoen euro subsidies toe voor scholenbouwprojecten in het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs in West-Vlaanderen. Er zijn verschillende subsidieprocedures afhankelijk van de aard en de kostprijs van de bouw- of verbouwingswerken. Zo krijgen 11 West-Vlaamse scholen een subsidie van meer dan 100.000 euro. Voor de kleinere werken, werken via verschillende uitzonderingsprocedures, werken door overmacht en zeer dringende ingrepen krijgen nog eens 51 scholen een subsidie van minder dan 100.000 euro.
Zo verbouwt het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut een aangekocht kerkgebouw en krijgt daarvoor ruim 1,3 miljoen euro. Rhizo 3 in Kortrijk krijgt dan weer bijna 900.000 euro voor de heropbouw van de sporthal na een ongeval met een torenkraan. Het Sint-Lodewijkscollege in Sint-Andries krijgt ruim 500.000 euro voor de uitbreiding van een nieuwbouw (540m²) en een extra fietsenberging (350m²). De nieuwbouw bestaat uit een polyvalente zaal, een open leercentrum, lokalen voor administratie en een auditorium.
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: ”Onderwijs is een verhaal van mensen. Maar de omgeving en de schoolgebouwen zelf zorgen voor een ideale omgeving waarbinnen leerlingen, leerkrachten en directies echt het verschil kunnen maken. en zien bouwen doet bouwen! In bijna 95% van alle Vlaamse en Brusselse gemeenten staat een nieuwe of vernieuwde school. We gaan volop op dat elan voort. Van maart tot en met mei 2018 heeft AGION zo ruim 8 miljoen euro aan subsidies toegekend voor schoolbouwprojecten in het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs in West-Vlaanderen. Zo kunnen opnieuw tientallen schoolgebouwen vernieuwd worden.”