Maselis

Na de vakbondsactie dinsdag gingen de directie van AZ Delta en de vakbonden onmiddellijk aan de onderhandelingstafel zitten om tot een oplossing te komen. "Voor de komende maanden zijn een 40-tal mensen aangeworven, maar er zijn nog een 20-tal vacatures open die we willen invullen", zegt woordvoerder Kristien Beuselinck van AZ Delta. "Maar door het tekort aan verpleegkundigen is dit in de praktijk erg moeilijk. We doen ook een beroep op interimarbeid om extra personeelsleden aan te werven. Verder gaan we ook een actieplan opstellen tegen het ziekteverzuim, wat de werkdruk ook verhoogde. Verder zal om diezelfde reden in verband met het halen van het kwaliteitslabel JCI een plan gemaakt worden om die accreditatie te halen tegen het einde van het jaar. In september wordt de balans opgemaakt en zullen verdere stappen voorbereid worden."

Volgend jaar komt dan ook stilaan de verhuizing naar de nieuwe campus in Rumbeke in zicht.