Naar aanleiding van de benefietvoorstelling met roller coaster Fried Ringoot ( www.friedtheater.be) en  de 15 jarige Lore Graulus ( The Voice Kids 2016) op 4 februari jl. in Cultuurkapel de Schaduw ten voordele van de MDSContactgroep ( www.mdscontactgroep.be) zijn de initiatiefnemers Jos en Yvette Muylle-Mussely bijzonder verheugd te kunnen meedelen dat een cheque van €3022 kan overhandigd worden. Dit gebeurd op zaterdag 6 mei.

Donderdag 27 april kwam een groep afgestudeerden van de opleiding verpleegkunde onder impuls van onder meer oud-student en oud-docent Mia Maes samen in VIVES Campus Roeselare. Niet zomaar een groep want deze groep is ruim 50 jaar afgestudeerd en komen naar traditie jaarlijks samen.

De alumni van de opleiding verpleegkunde kregen een historisch overzicht van de evolutie van Heilig Harteschool voor Verpleegsters naar HIVB, KATHO en VIVES op vandaag. De groep kreeg ook een rondleiding door de nieuwe gebouwen met aangepaste praktijklokalen en lokalen voor simulatie-onderwijs. Campusverantwoordelijke Tina Baetens en opleidingshoofd verpleegkunde Dieter Maes stelden onder ruime belangstelling van de groep oud-studenten ook de vernieuwde vierjarige VIVES-opleiding verpleegkunde voor, alsook de samenwerking met de andere VIVES-campussen in Brugge en Kortrijk en de nieuwe infrastructuur op campus Roeselare.
De groep haalde tussendoor leuke herinneringen boven over hun studententijd en deelde ook heel wat anekdotes over de docenten van toen.

​Zaterdag even voor de middag
stopte een inwoner uit Wingene met zijn wagen voor de garage Fiems langs de Tieltstraat in Koolskamp omdat de man regelmatig problemen had met de toevoerleiding van de diesel.Net op het moment dat hij de garage wilde binnenrijden ontstond er brand onder de motorkap. De chauffeur had nog net de tijd om zijn wagen te verlaten en de brandweer te verwittigen. Het voorste gedeelte van de Volvo-stationswagen werd totaal vernield.( Jos-Foto: Jos)
 

De jongste dagen is er veel commotie ontstaan over de toekomst van de 'Tramstatie' op Krottegem. Ook GROEN-schepen Filiep Bouckenooghe liet zijn standpunt weten:

Buurtoverleg
Over de heraanleg van de “TRAMSTATIE” op Krottegem is al veel gezegd en geschreven. De stad deed dan ook  heel wat inspanningen tot overleg en participatie met de buurt. 67 huisbezoeken, een participatiemoment op 27 oktober, een soepmoment, bevraging van de kinderen uit de buurt, een terugkoppelmoment op 26 april… Dit alles als een heel bewuste keuze om burgers mee te laten nadenken over “hun groen”. De volledige input werd dan ook doorgegeven aan het ontwerpbureau. In wezen was de opdracht dan ook de heraanleg van een “groenzone” voor de buurt.

In 2005 werd op initiatief van de Ieperse stadsdiensten een nestbak voor slechtvalken geïnstalleerd in de torenspits van de Ieperse Sint-Maartenskathedraal, 90 meter hoog. Dit project kwam tot stand in samenwerking met het Fonds voor Instandhouding van Roofvogels, dat sedert de jaren 1990 ijvert voor het herstel van de slechtvalk in Vlaanderen.

In 2018 wil N-Va Ieper met een eigen lijst en een eigen programma naar de kiezer.

We zijn geen partij van ‘postjes’. Onze partij zal daarom op basis van een sterk programma, dat momenteel in ons bestuur wordt uitgewerkt, positieve eigen klemtonen leggen.

Op basis van het afgewerkt programma – waar we ‘as we speak’ in het bestuur samen hard aan werken – zullen we in een tweede stap de lijsttrekker en de kopstukken bekendmaken.

Dit betekent natuurlijk dat we tot de volgende verkiezingen loyaal en constructief verder zullen werken in het huidig Schepencollege en de huidige kartelfraktie. Ieper wordt goed bestuurd en dat zal zo blijven.

De eigen lijst zal voor de kiezer een kans zijn om, op basis van programmapunten en kopstukken,  ons gewicht als lokale N-Va te vergroten. We voelen dat we lokaal groeien, en dat brengt een positieve dynamiek en nieuwe mensen mee.

Natuurlijk is daarbij onze huidige kartelpartner, die z’n kopstukken overigens al heeft aangeduid, een preferentiële partner.

Op het Ossuarium te Kemmel werd vrijdagmorgen de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid gehouden van de Slag om de Kemmelberg. De Kemmelberg is één van de bijzonderste landschappen in de ruime omgeving. De heuvel dankt zijn bestaan aan de top van ijzerzandsteen, een overblijfsel van een zandbank voor de kustlijn van 7 miljoen jaar geleden. Vandaag echter was men op de Kemmelberg voor een totaal andere reden. De Kemmelberg is ook een herinneringspark. Eind 1914 loopt het front vast op de heuvelrug Wijtschate-Mesen. De Kemmelberg was één van de weinige hoogten in geallieerde handen. De uitkijktoren diende om de Duitse linies te bespieden. In juni 1917 is de Mijnenslag een succes voor de geallieerden, het front schuift verder weg van Kemmel, maar de oorlog was nog niet voorbij.

In Provinciehuis Boeverbos konden gedeputeerden en personeelsleden de voorbije week een beeldje maken in klei voor het ‘ComingWorldRememberMe' land art project dat vzw Kunst samen met vzw Combat realiseert in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, in het kader van hun grootschalig herdenkingsproject 'GoneWest/Reflections on the Great War’.